Connect with us

Hi, what are you looking for?

Juridik

Trädfällning blev dyr historia för samfällighetens medlem

Samfällighetens delägare fällde 40 träd på tomtgränsen – grannarna vann i domstolen.

Under 2019 fällde en av samfällighetens delägare 40 träd runtomkring tomtgränsen. Syftet var enligt egen utsago att snygga till gränsen mellan tomterna. Enligt domstolen stod dock träden på granntomten. Nu döms delägaren till dyra böter.

Ägarna till den angränsande tomten hade inte blivit informerade om trädfällningen samtidigt som de ansåg dessutom att trädfällningen skedde på deras tomt, något Gotlands Allehanda var först med att rapportera om. 

Personen som fällde träden har i efterhand uppgivit att han inte har haft full koll på tomtgränserna, och att han därför kan ha varit inne på grannens tomt. Han säger dock att det bara rört sig om sly i detta fall, och inte någon trädfällning.

Men domen i Gotlands Tingsrätt säger annat. Delägaren, som fällde träd på grannens tomtmark, ska nu ersätta ägaren till granntomten med 70.000 kronor för att återställa området, samt ytterligare 110.000 kronor för grannens rättegångskostnader. 

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.