Annons

Samfällighetsföreningen A&O

Samfällighetsföreningen är är en vanlig med även en rätt komplicerad juridisk konstruktion. I denna artikel kommer vi ta upp några viktiga saker att känna till i samband med ditt fastighetsköp. 

Om du köper en fastighet som äger en andel i en samfällighet blir du också medlem i samfällighetsföreningen. Samfälligheten eller samfällighetsföreningen finns till för att förvalta och sköta om anläggningar som ägs gemensamt. Det kan exempelvis vara sophämtningen, den gemensamma bryggan, vägen eller parkeringsplatsen.

Exakt vad som ägs och förvaltas gemensamt genom samfälligheten finns angivet i anläggningsbeslutet från Lantmäteriet. 

Ansvar som medlem i en samfällighet

När du är medlem i en samfällighetsförening ansvarar du bland annat för att betala in din medlemsavgift. Du får inte heller göra något som skadar samfälligheten. Vill du exempelvis bygga in soptunnorna i ett litet sophus bör det stämmas av det med styrelsen först. Du får nämligen inte göra något som kan leda till högre driftkostnader, och i det här fallet kanske sophämtarna kommer ta extra betalt för att tillgängligheten i hämtningen försämras. 

Samfällighetens drift och underhållskostnader

Samfälligheten ansvarar ofta för drift och underhåll av de gemensamt ägda anläggningarna. Vissa driftkostnader kommer att vara återkommande, medan andra typer av underhåll utförs med jämna mellanrum, exempelvis var tionde år. 

LÄS ÄVEN: Så fungerar en samfällighetsförening

Vad som är viktigt för dig att ta i beaktning är att du kommer att vara med och betala för underhållet genom samfällighetens medlemsavgift. Glöm inte att lägga till denna kostnad i kalkylen.

Men exakt hur mycket ska du betala?
Det som avgör hur mycket du ska betala är hur stor andel din fastighet har i samfälligheten. På föreningens stämma ska styrelsen redogöra för en budget – och även Debiteringslängden, det vill säga vad som ska betalas, av vem, och när det ska betalas. 

Komma överens i samfälligheten

En samfällighet kan förvaltas på två sätt:

  1. Genom en samfällighetsförening.
  2. Genom delägarförvaltning. 

Om samfälligheten förvaltas genom en delägarförvaltning behöver alla medlemmar vara överens – i alla frågor. Kommer föreningens medlemmar inte överens behöver Lantmäteriet kopplas in för medling. Om samfälligheten förvaltas genom en samfällighetsförening krävs majoritet för att ett beslut ska gå igenom. 

Ansvar som medlem i en samfällighet

När du är medlem i en samfällighetsförening ansvarar du bland annat för att betala in din medlemsavgift. Du får inte heller göra något som skadar samfälligheten. Vill du exempelvis bygga in soptunnorna i ett litet sophus bör det stämmas av det med styrelsen först. Du får nämligen inte göra något som kan leda till högre driftkostnader, och i det här fallet kanske sophämtarna kommer ta extra betalt för att tillgängligheten i hämtningen försämras. 

Källa: Lantmäteriet

Annons

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här