Fastighet

Lantmäteriet om elbilsladd: “För tidigt att dra slutsatser”

I två domar har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, meddelat att det är fritt fram att dra starkströmsledningar från ett bostadshus direkt till en enskild...

Efter domarna: Grönt ljus för radhusägare att installera elbilsladdare på samfällighetens mark

Två färska avgöranden i mark- och miljööverdomstolen öppnar upp för för elbilsladdning i samfällighetsföreningar – utan att ändra anläggningsbeslutet. Domarna ger nu grönt ljus...

Två olika samfälligheter – samma beslut från MÖD

Två samfällighetsföreningar har i parallella ärenden hos MÖD kämpat mot Energimarknadsinspektionen för att få installera elbilsladdare på samfällighetens gemensamhetsanläggningar –  nu får delägarna rätt.

Bidrag för bättre vatten – även tillgängligt för samfälligheter

LOVA, som står för Lokala Vattenvårdsprojekt, är ett bidrag som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Sverige. Bidraget är avsett för lokala åtgärder som kan minska övergödning, främja biologisk mångfald och förbättra vattenmiljön. 

Kostnader kopplat till drift ökar kraftigt

Fjärrvärmepriserna skjuter i höjden. Den genomsnittliga prisökningen på 7,8 procent under 2023 är den största höjningen sedan 1996.
spot_img