spot_img
Annonsspot_img

Vatten & Avlopp

Föreningen halverade kostnaden tack vare miljonstöd

En förening som tog hjälp av LOVA-bidraget för att uppgradera sitt avloppssystem var Åbäcksnäs Samfällighetsförening.

Så hög är anslutningsavgiften – kommun för kommun

Anslutningsavgiften, eller rättare sagt anläggningsavgiften, för att ansluta hushållets eller samfällighetsföreningens anläggning till det kommunala VA-nätet varierar kraftigt beroende på var i landet man befinner sig.

Därför betalar du högre anslutningsavgifter VA

Anslutningsavgiften för VA skiljer sig markant mellan olika kommuner. Det beror bland annat på kommunernas kostnader, men även politk spelar in. Dessutom hamnar samfälligheter i ett juridiskt vakum.

Så påverkas ditt dricksvatten av översvämningar 

Plötsliga händelser som extrema väderförhållanden, naturkatastrofer eller olyckor kan snabbt förändra förutsättningarna för tillgången till dricksvatten. Dessutom kan förändringar inträffa gradvis över tid.

Nya dricksvattenkrav för brunnar

EU:s nya dricksvattendirektiv ställer högre krav samfällighetsföreningar med gemensam dricksvattenbrunn. Förutom krav gällande kontroller för kemikalierna PFAS och bisfenol A ställer Livsmedelsverket, till följd av EU:s direktiv, också krav på att riskbedömningarna ska ske tidigare i dricksvattenkedjan. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2023
spot_img