spot_img
Annonsspot_img

Björn Lundén om framtidens styrelseuppdrag

Under andra halvan av 80-talet började Björn Lundén sin företagsresa. Han såg potentialen i att förenkla det svårbegripliga. Något som var unikt på den tiden. Han började skriva böcker som skulle stötta styrelsemedlemmar i styrelsearbetet, då ovetande om att böckerna skulle bli en kunskapskälla under många årtionden framöver. Böckerna blev en succé och hans företag Björn Lundén AB blev en självklar stöttepelare i många styrelserum.

Björn Lundéns närvaro skriker inte efter mer uppmärksamhet än gemene man, men avger samtidigt en stark känsla av självsäkerhet. Han slår sig ner i en av de färgglada sofforna i hotellobbyn. När samtalet närmar sig samfälligheter flyter orden ur munnen på Björn Lundén. Passionerat. En strukturerad ström av tankar och insikter. 

– Det här med besvärliga medlemmar i föreningar. Det borde finnas en skala – besvärlighetsskala –som styrelsen kunde använda sig av. En sån borde vi skapa, säger han och fortsätter berätta om tillfällen då medlemmar har drivit föreningar hela vägen till rättssalen. 

Björn Lundén ser hellre glaset halvfullt än halvtomt. Det märks tydligt i sättet han talar på, sättet han bemöter idéer och problem på. Nyfikenheten för samfällighetsföreningar och dess utmaningar lever kvar i allra högsta grad. Han utstrålar en jordnära karaktär – trots sin smått otroliga företagsresa, sin erfarenhet och sin gedigna kunskap inom många områden. Inte minst näringsliv och samfälligheter. 

Träffa Björn Lundén på Samfällighetsdagen

Samfällighetsdagen

Förenkling blev succé

1987 grundade han konsultfirman Björn Lundén AB. Ekonomi och juridikböcker var tämligen obegripliga på den här tiden, berättar Björn. De var skrivna av professorer från universitet. De nischade, lite mer ovanliga verksamhetsformerna, som stiftelser, samfälligheter, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar var styvmoderligt behandlade av experter, förklarar han.

– Jag skrev helt enkelt om det till enklare böcker, vilket blev värsta succén. Jag sålde mycket mer än professorerna. En stor fördel var att jag inte hade någon specialistutbildning, vilket gjorde att jag kunde förstå hur det kändes att inte förstå.

I dag ser vardagen annorlunda ut. Bland annat driver han sin privata blogg, skriver romaner och reser land och rike runt. Inte allt för sällan letar sig ämnen som styrelsearbete och föreningsjuridik in på bloggen. Just nu skriver han om gränsen mellan vad styrelsen kan ta beslut om och vad de bör skjuta på till föreningsstämman, berättar han med stor entusiasm.

– Är det brådskande kan man till exempel ha en extrastämma. Till skillnad från exempelvis bolagsstämmor har man vanligtvis en fördel. Ofta är det ganska enkelt att dra ihop en stämma eftersom alla bor i området och befinner sig på samma ställe rent geografiskt. Så länge det inte är för sommarställen eller fjällstugor, då kan det bli svårare.

Inga aktiva styrelseuppdrag för Björn Lundén

Senast han var involverad i styrelsen i den egna samfällighet var för tio år sen. Vägen dit var inte den vanliga – utan föranleddes av ett giftermål. Förr behövde man som köpare ha ett förvärvstillstånd för vissa typer av fastigheter. Syftet var att motverka massflykt från landsbygden.

För att runda lagstiftningen i samband med ett fastighetsköp bestämde sig Björn Lundén för att gifta sig med den fyrtio år äldre säljaren.

–  Vissa tycker att det var hemskt av mig att göra så, att jag inte respekterar kärlek och så vidare. Dravel kallar jag det, trams. Äktenskapsbalken tillhandahöll ett verktyg som jag använde. Alla blev glada av det. Hur som helst så fick säljaren ju väldigt bra betalt. Det blev en solskenshistoria.

Kryphålet orsakade dock en del irritation i samfälligheten, eftersom grannarna annars hade haft anspråk på marken. För att kyla ner situationen gick Björn in som kassör i föreningen. 

– Och så byggde vi dessutom en bybastu. 

Nuförtiden försöker han att undvika styrelsearbete. Han berättar att förfrågningarna haglar tätt, men tiden räcker inte till. Friheten att kunna åka iväg när som helst väger dessutom tyngre. Däremot agerar han allt som ofta inhyrd ordförande vid föreningsstämmor i samfälligheter.

– Det är ofta föreningar med splittringar som behöver en ordförande som är neutral och utifrån. Det finns en del knep att ta till, bland annat att dundra på med information och argument så att man redan från början sätter avtryck i församlingen. Man kör stenhårt, helt enkelt. 

Björn Lundén ser flera utmaningar vid horisonten. Dels har folk inte längre tid för styrelsen och föreningen, dels tycker många att de inte har tillräckliga kunskaper, menar Björn. En kombination som sätter käppar i hjulet för rekryteringen av nya styrelsemedlemmar. 

Framtidens samfällighet ser annorlunda ut

Nu för tiden har nästan alla bostadsrättsföreningar både en teknisk förvaltare och en ekonomiskt förvaltare, men i samfälligheter verkar det som att man inte har ekonomiskt utrymme för det, fortsätter Björn. 

– Men jag tror att det kommer att bli nödvändigt snart, och då får man helt enkelt göra en större uttaxering.

Han lyfter komplexiteten kring infrastruktur och installation av elbilsladdare som exempel. Anläggningsbeslut, juridik och investeringskalkyler. 

– Här ökar behovet av en ekonomisk förvaltare som också är en juridisk kunnig. Mardrömmen är att en besvärlig medlem får napp om att något gått fel till och flera år senare vill ha tillbaka sina pengar, eftersom denne anser att föreningen har gjort något som den inte får. 

Lösningen ligger nära till hands, menar Björn. Öppna plånboken. Arvoden måste motsvara styrelsens arbetsbörda. Ökar bördan borde rimligtvis arvoden också stiga. 

I en värld av ständig förändring står dock samfälligheterna stadigt. Ekonomiska förhållanden, politiska beslut och människors beteenden kan visserligen påverka samfälligheter till en viss grad, men det har sett likadant ut för samfälligheter väldigt länge, menar Björn.

– Visst kommer styrelsearbetet och samfälligheter att förändras som resten av världen. Men samtidigt är inte kärnkraftsfysik. I grunden är det en solidarisk historia med en bra idé där delägarna bestämmer gemensamt för det allmännas bästa. Jag tror inte vi kommer att få se några dramatiska skillnader, även om vissa detaljer blir annorlunda.