spot_img
Annonsspot_img

Redaktionen

Artiklar av skribenten

Antalet momsregistrerade samfälligheter fortsätter öka

Antalet samfällighetsföreningar som har registrerat sig för moms hos Skatteverket har ökat kraftigt sedan myndighetens ställningstagande

Momsguiden: Registrera och deklarera moms på Skatteverket

Uppdaterad guide för styrelsen. Hur du momsregistrerar och deklarerar moms direkt i SKV portal.

Kan styrelsen bli skadeståndsskyldiga? 

Har en enskild medlem lidit skada till följd av oaktsamhet eller uppsåt så kan medlemmen väcka en skadeståndstalan i allmän domstol mot styrelsen. 

De hjälper föreningar med hjärtstartare: ”som att ha en hemförsäkring”

I bostadsområden, där hjärtstopp ofta inträffar, är tillgången till hjärtstartare avgörande.

Adventsfikat ökar gemenskapen – och skapar en trygg miljö

Föreningen har sedan 2019 anordnat ett första adventsfirande – en tradition som vuxit sig starkare för varje år.

Frigör värdefull fritid med Vägfas

Arbetsfördelningen i styrelsen handlar alltid om vilka resurser man har tillgång till för stunden. En van ledare som känner sig bekväm i en ledarroll blir ofta ordförande.

Styrelsen: ”Vi vet exakt hur många meter VA-ledningar vi har”

Digitalisering av samfällighetens gemensamhetsanläggningar blir alltmer vanligt. Allt från dokumentation till instruktioner och kartor.

Att tänka på innan ni renoverar samfällighetens avlopp

Valet mellan traditionellt stambyte och relining är en helt avgörande faktor för både pris och funktion. Med nya tekniker och ökad medvetenhet om hållbarhet har relining blivit ett allt mer fördelaktigt alternativ – som ger både ekonomiska besparingar och mindre inverkan på medlemmarna.

Lokalt och robust reningsverk för avlopp stillar föreningens behov

En utmaning för många samfälligheter med gamla avloppssystem är att hitta nya hållbara och långsiktiga lösningar. Men det finns reningssystem som är robusta – och som inte leder till att föreningen sitter i kommunens knä.