spot_img
Annonsspot_img

Redaktionen

Artiklar av skribenten

De hjälper föreningar med hjärtstartare: ”som att ha en hemförsäkring”

I bostadsområden, där hjärtstopp ofta inträffar, är tillgången till hjärtstartare avgörande.

Adventsfikat ökar gemenskapen – och skapar en trygg miljö

Föreningen har sedan 2019 anordnat ett första adventsfirande – en tradition som vuxit sig starkare för varje år.

Frigör värdefull fritid med Vägfas

Arbetsfördelningen i styrelsen handlar alltid om vilka resurser man har tillgång till för stunden. En van ledare som känner sig bekväm i en ledarroll blir ofta ordförande.

Styrelsen: ”Vi vet exakt hur många meter VA-ledningar vi har”

Digitalisering av samfällighetens gemensamhetsanläggningar blir alltmer vanligt. Allt från dokumentation till instruktioner och kartor.

Att tänka på innan ni renoverar samfällighetens avlopp

Valet mellan traditionellt stambyte och relining är en helt avgörande faktor för både pris och funktion. Med nya tekniker och ökad medvetenhet om hållbarhet har relining blivit ett allt mer fördelaktigt alternativ – som ger både ekonomiska besparingar och mindre inverkan på medlemmarna.

Lokalt och robust reningsverk för avlopp stillar föreningens behov

En utmaning för många samfälligheter med gamla avloppssystem är att hitta nya hållbara och långsiktiga lösningar. Men det finns reningssystem som är robusta – och som inte leder till att föreningen sitter i kommunens knä.

1KOMMA5°: Dra ner elkostnaderna mot 0 kr/kWh med förnybar elproduktion

I ett känsligt ekonomiskt världsläge räknas varje krona och varje beslut vägs extra noga. Att övergå till förnybar energi är inte bara ett steg...

Bidrag för bättre vatten – även tillgängligt för samfälligheter

LOVA, som står för Lokala Vattenvårdsprojekt, är ett bidrag som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Sverige. Bidraget är avsett för lokala åtgärder som kan minska övergödning, främja biologisk mångfald och förbättra vattenmiljön. 

Därför är underhållsplanen avgörande för budgeteringen

Styrelsearbetet ska vara roligt och givande. En stabil grund och en kontrollerad ekonomi skapar förutsättningar för det. Det är roligt att driva projekt, men det är inte lika roligt att behöva rädda en ansträngd ekonomi, menar David Walman, revisor på Rävisor.