Jakob Gromer

Artiklar av skribenten

Skatteverket: ”Vi hade helt enkelt fel”

Vad som gäller för de tusentals föreningar som har momsregistrerat sig, och dessutom hunnit deklarera, är inte skrivet i sten. Först och främst behöver...

HFD river upp beskedet: Samfälligheter inte momsskyldiga

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika mål slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked – och förklarar att uttaxeringen på medlemmar inte avser en "transaktion som är föremål för mervärdesskatt."

Befogenheter: Kan styrelsen skriva avtal hur de vill?

Styrelsens befogenheter att teckna avtal och dokument i föreningens tjänst är stark – men inte till vilket pris som helst.

Årsstämma samfällighet: Allt du behöver veta

✔ Checklista inför stämman ✔ kallelse ✔ digitala stämman ✔ klander & motioner ✔ genomförande ✔ Tips för en lyckad årsstämma

Moms vid användning av underhållsfond – får ni tillbaka pengar? 

Vid stora renoveringar kan det handla om hundratusentals kronor. Pengar som landar direkt i föreningens ficka. Så länge uttaxeringarna gjordes innan februari 2022.

Efter domarna: Grönt ljus för radhusägare att installera elbilsladdare på samfällighetens mark

Två färska avgöranden i mark- och miljööverdomstolen öppnar upp för för elbilsladdning i samfällighetsföreningar – utan att ändra anläggningsbeslutet. Domarna ger nu grönt ljus...

Två olika samfälligheter – samma beslut från MÖD

Två samfällighetsföreningar har i parallella ärenden hos MÖD kämpat mot Energimarknadsinspektionen för att få installera elbilsladdare på samfällighetens gemensamhetsanläggningar –  nu får delägarna rätt.

Vägförvaltaren: ”Det sliter mycket mer på vägbanan”

Några har flera års erfarenhet i ryggen medan andra är nya på jobbet. Andreas Molin, vägförvaltare på Mora kommun, berättar att det finns ett par fallgropar man bör undvika. 

Renoverade väg – dubbla bidrag täckte 80 procent

"Det visade sig att vi kunde få 70 procent av renoveringsfonden från Trafikverket. Sen fick jag av ren slump reda på att vi av kommunen kunde ansöka om ytterligare 20 procent."