Annons

Jakob Gromer

Artiklar av skribenten

Förvaltar kulturarv – nu prisas området av europeisk filminstutition

I Solna kommun, strax norr om Stockholms kommun, ligger Gamla Filmstaden.  Ett inmurat område präglat av filmhistoria och kultur. Innanför dess murar hittar man...

Han visualiserar fonderingskravet med flödesschema

Obligatorisk avsättning till underhålls- och förnyelsefond eller inte. En fråga som ofta ger samfällighetsföreningar huvudbry. Lagtexten är svårtolkad, och det faller främst på varje...

Det här kommer revisorerna att granska

Alla föreningar har minst en revisor som granskar styrelsens arbete. Även om lagen om förvaltning av samfälligheter säger att stadgarna ska innehålla bestämmelser om...

Styrelseproffset: Det gäller att läsa på om föreningen

För ett lyckat styrelsearbete behöver man upprätta en fungerande organisation. Definierade arbetsroller, tydliga förväntningar och transparens är faktorer som skapar rätt förutsättningar. Men minst...

Ägarlägenheter i samfälligheter – en trend som växer

Antalet ägarlägenheter i Sverige ökar stadigt. Fördelar som större frihet, mindre lån i föreningen och lägre avgifter lockar bostadsköpare till bostadsformen. En bostadsform som...

Samfälligheten tjänar hundratusen per år – via elförsäljning

Samfällighetsföreningen Stenhuggarens samfällighet har investerat i både elbilsanläggning, solceller och ett energilager. Hela ekosystemet är dessutom kopplat till elnätet. Med hjälp av flextjänster och...

Går det att göra en rättshaverist nöjd? Experterna svarar

✔ Checklista för hantering av rättshaverister ✔ Polisanmäla ✔ Därför går det inte att hantera på traditionellt vis ✔ Rättshaverister som terroriserar styrelsen ✔ AI-texter och hur de används

Prisökningar i kundsegment olika: “Lägre pris för villor” 

Flera energibolag har annonserat breda prishöjningar under det senaste året.

Energipriser kommer öka med 7-10 procent – årligen

Högre energipriser har nått de flesta samfällighetsföreningar – oavsett energislag. Fjärrvärme sticker dock ut i den senaste statistiken. Breda prisökningar har präglat marknaden senaste...