spot_img
Annonsspot_img

Så hög är anslutningsavgiften – kommun för kommun

– Det är kommunen som sätter avgiften, men det kan bli ganska orättvist att jämföra det rakt av. Vissa kommuner försöker ta ut hela kostnaden för att bygga ut ledningar och så vidare, medan andra inte tar ut en kostnad för det, säger Erik Karlsson,  strateg för ledningsnät- och tillgångsförvaltning på Svenskt Vatten.  

Samtidigt får kommunerna inte göra en ekonomisk vinst för själva påkopplingen, berättar Erik, utan avgifterna ska bara täcka kostnaderna. 

– I grund och botten är det inskrivet att de inte får göra någon vinst. Så betalar man mer i sin kommun, så kostar arbetet antagligen mer. Kommuner får inte heller ta ut större taxor än verksamhetens kostnader, så det finns ingen gör någon vinst på det här.

Erik Karlsson, Svenskt vatten.

 För samfälligheter, som antingen har tagit saken i egna händer eller blivit intvingade i VA-systemet, finns det dock utmaningar som andra inte har. Personbereondet. 

– Säg att man vill upplösa en samfällighet som man har startats för att bygga ut VA-systemet, men när eldsjälarna bakom initiativet försvinner så blir det lite diskussioner kring huruvida anläggningen ska drivas framöver. Det blir till exempel svårt att hitta personer som tar ett huvudansvar kring anläggningen. 

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till VA-anläggningen? 

– Det finns olika regler hos respektive kommun, men oavsett var man befinner sig så är det viktigt att ha en bra underhållsplan. Det är sällan någon som brinner för VA-frågan, men oavsett vem som äger anläggningen så måste man ha koll på den, så man inte skjuter underhållsskulder på framtiden. 

– En sak som är viktig är dokumentationen, ju mer man kan visa upp desto bättre. Gamla ritningar och protokoll från bygget är superpositivt. Det kan nya föreningar också ha med sig att försöka dokumentera så mycket det går. 

Hur länge ska ett VA-system hålla?

– Ett va system ska hålla i över 50 år, så det sträcker sig över generationsgränserna. Det skapar också en del utmaningar i underhållet.  

Det är väl en fördel med kommunalt VA, att någon tar hand om det utöver föreningen. Eftersom vi snackar långa tidsförlopp så är det viktigt att man tänker på hur det ska förvaltas. 

Det blir att man anlitar en part som hanterar det här dagligen. Att driva den här typen av verksamheter och hur man får anläggningen att hålla så länge som möjligt. Även om man inte kan vara fullvärdig medlem hos oss så går det att ta del av olika rapporter och så där som vi har.

Sök i tabellerna nedan för att se vad anslutningsavgiften för VA är i din kommun