Annons

Lantmäteriet om elbilsladd: “För tidigt att dra slutsatser”

I två domar har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, meddelat att det är fritt fram att dra starkströmsledningar från ett bostadshus direkt till en enskild laddstolpe som står på samfällighetens mark – utan att det krävs tillstånd enligt ellagen. Något som dessutom öppnar upp för laddinfrastruktur, utan att ompröva anläggningsbeslutet. 

Tidigare har man inte fått undantag för att koppla ihop två interna elnät, vilket domstolen nu beslutar att man får. Beslutet skapar nya möjligheter för bland annat radhusägare och småhusägare att installera elbilsladdare kopplade direkt till bostaden, men till en enskild laddpunkt i den gemensamma garagelängan eller vid den gemensamma parkeringsplatsen. 

–MÖD har alltså klargjort att det är möjligt att koppla ihop laddstolparna direkt med ett bostadshus. Det har något som inte varit möjligt tidigare, säger Elias Carlsson på Energimarknadsmyndigheten, berättar att man tidigare har behövt en separat anslutningspunkt för den här typen av installationer.

Men Svante Dolff, enhetschef på Lantmäteriet, menar att det fortfarande finns en del frågetecken kvar, trots domarna i MÖD. 

– Domarna drar i en riktning, ja, men det är ändå för tidigt att dra långtgående slutsatser. Frågorna är många kring vad domarna innebär och svaren är få som vi ser på saken, säger Svante Dolff på Lantmäteriet.

Svante Dolff, enhetschef på Lantmäteriet.

 Han lyfter bland annat fram frågor som fortfarande ligger obesvarade i kölvattnet av MÖD:s avgörande. Däribland utmaningar kring upplåtelser, och hur det rent juridiskt ska fungera mellan markägare och den som äger elbilsladdaren. 

– Vem upplåter rätt för ledningarna? Markägaren eller samfällighetsföreningen? Om det ligger på den enskilde medlemmen att installera, äga och underhålla anläggningen och ledningarna så undrar jag vem som äger marken? säger Svante och fortsätter:

– Hur får den enskilde medlemmen rätt att använda marken, om vi utgår från situationen att den enskilde inte äger marken själv? Om föreningen har en slags rätt att göra saker med marken, finns det då en eventuell rätt att göra flera saker? Det kan bero på anläggningsbeslutet, säger han.

Hur ser ni på att föreningarna som nu fått ‘rätt’ i MÖD går vidare med sina planerade anläggningar utan att ansöka om att ändra sitt anläggningsbeslut?

– Vi har ingen åsikt om detta, vi är ingen kontrollerande myndighet. Frågan om rådigheten över marken är en nyckelfråga som föreningarna bör vara uppmärksam på. Det finns risker för konflikter mellan markägare och ledningshavare om rådigheten över marken är oklar. 

Annons

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här