spot_img
Annonsspot_img

Juridik

Har anläggningsbeslutet förfallit – utan att ni vet om det?

Förvaltningen av en gemensamhetsanläggning är normalt förenad med stora kostnader. En väg ska anläggas, ett grönområde ska tas hand om och en avloppsanläggning kan...

Då kan medlemmen ansöka om utträde ur samfälligheten

En gemensamhetsanläggning kan enbart inrättas för ändamål av stadigvarande betydelse. Något krav uppställs inte på att ändamålet för all framtid ska tillgodoses med just...

Lantmäteriet räknade fel – samfällighet får sänkt ersättning 

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en färsk dom kommit fram till att sänka ersättningen till en samfällighetsförening efter tilldelning av mark. Ersättningen, som...

Befogenheter: Kan styrelsen skriva avtal hur de vill?

Styrelsens befogenheter att teckna avtal och dokument i föreningens tjänst är stark – men inte till vilket pris som helst.

Rösträkningsmetoder: Välj rätt alternativ

Huvudregeln är att varje röstberättigad medlem som är närvarande vid föreningsstämma har en röst, den så kallade huvudtalsmetoden.
spot_img