Connect with us

Hi, what are you looking for?

Juridik

I en nyligen avgjord dom från Mark- och miljööverdomstolen har inträdesersättningen för ägarna till en nybildad fastigheten i Salems kommun justerats ner av domstolen.

Juridik

Medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid är en ständig pina för styrelsen. I många fall bor man dessutom nära varandra – vilket...

Juridik

Nya regler kan öppna upp för digital årsstämma. Regeringen föreslår nu i en proposition att det ska bli möjligt för samfällighetsföreningar, ekonomiska föreningar och...

Juridik

Vi bjuder på ett enklare lexikon för att du inte ska bli bortdribblad i dina samtal med Lantmäteriet, skatteverket eller mäklaren. 

More Posts