Connect with us

Hi, what are you looking for?

Fastighet

Finnboda varv är en plats rik på historia – präglat av industriell arkitektur. Med sina gamla fabriker och varvsbyggnader är det ett välbevarat område....

Fastighet

Samfällighetens gemensamhetsanläggning från 1800-talet blir byggnadsminne. Syftet med byggnadsminnen är att bevara och skydda historiska arv för framtida generationer. Det meddelar Länsstyrelsen i ett...

Fastighet

Vid behov av nya faciliteter eller infrastruktur i en gemensamhetsanläggning, till exempel laddningspunkter för elfordon, måste föreningen ansöka om att lägga till laddningspunkterna i...

Fastighet

Samfällighetsföreningar med ett väghållaransvar kan få statsbidrag. Men för att få ta del av bidraget behöver vägen leva upp till vissa kriterier – samtidigt...