spot_img
Annonsspot_img

Elbilsladdare i samfällighet – detta gäller

För samfälligheter som saknar stöd för elbilsladdare i sitt anläggningsbeslut är det inte helt enkelt att genomföra en sådan installation. Elbilsladdare i samfälligheten är något som många efterfrågar. Men föreningen har antingen behövt ta ett stämmobeslut, eller skicka in en omprövning av sitt anläggningstillstånd för att få installera laddinfrastruktur i befintligt anläggningsbeslut.

Men sedan den 8 Juli, i samband med att Mark- och Miljödomstolen godtog laddinfrastruktur för en samfällighet, har frågan snabbt seglat upp på många samfällighetens radar igen. 

Samfälligheten i fråga fick tillslut rätt i domstolen, och kunde således erbjuda sina medlemmar möjligheten att installera en elbilsladdare i det privata garaget. Det som är extra intressant med det här fallet är att det finns många samfällighetsföreningar med liknande förutsättningar. 

I takt med att behovet för elbilsladdare ökar blir intresset för att installera laddstationer på samfällighetens parkering eller garage större. Som styrelsemedlem i en samfällighetsförening finns det några riktlinjer och regler att hålla koll på innan man sätter igång med arbetet. 

Anläggningsbeslut

För varje gemensamhetsanläggning som skapas, exempelvis för parkeringsplatser, upprättas även ett anläggningsbeslut av Lantmäteriet. I beslutet framgår det också vilka fastigheter som är delägare av gemensamhetsanläggningen, men även om det exempelvis ingår att få installera laddstolpar på gemensamhetsanläggningen. 


När det kommer till anläggningsbeslutet har det tidigare varit praxis att en samfällighet inte får installera laddstolpar på sin parkering, eller garage, om det inte framgår i anläggningsbeslutet att man får det, men domstolsbeslutet i målnr nr F 5327-21 ändrar med stor sannolikhet förutsättningarna för det.

Elstolpar i samfälligheten 

Det finns trots allt många samfälligheter som är i behov av installation av laddstolpar, och det går att få till en sådan installation genom att rösta för det på föreningsstämman. Beslutet kräver att majoriteten av samfällighetens medlemmar röstar för förslaget, och att anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet kompletteras.

Viktigt att tänka på är dock att ett stämmobeslut från föreningsstämman om att komplettera befintligt anläggningsavtal med elbilsladdare strider mot anläggningsbeslutet (Om det befintliga beslutet inte innefattar elbilsladdare).  praktiken betyder det att en medlem kan motsätta sig beslutet, vilket kan resultera i att målet kan drivas hela vägen till domstol. 

Samfälligheten kan också göra en omprövning av sitt anläggningsbeslut. Det gör man via något som kallas lantmäteriförrättning, som görs hos Lantmäteriet. En omprövning är lämplig att göra om det tillkommit ett nytt behov, exempelvis för elbilsladdare. Viktigt att veta är att ett omprövningstillstånd kostar lite, en kostnad som varierar beroende på några parametrar. 

Förvaltningen av laddstolparna

Eftersom en samfällighetsförening delägs av flera fastigheter betyder det att alla delägare har både ett juridiskt och ett ekonomiskt ansvar för anläggningen. Hur stor del varje specifik delägare ska bekosta bestämmer samfällighetens andelstal. Det finns också möjligheter att upprätta nya sektioner inom samfälligheten, vilket betyder att de som har användning av laddinfrastrukturen också kommer att ingå i den nya sektionen. Delägare som inte använder sig av elbilsladdare behöver då inte vara med att bekosta anläggningen.


Ett tips är att kontakta en leverantör av elbilsladdare, eller lantmäteriet, innan man inleder en upphandling eller installation av laddinfrastruktur på samfälligheten. 

LÄS MER OM LADDNINGSPLATSER FÖR SAMFÄLLIGHETER PÅ LANTMÄTERIETS HEMSIDA.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här