spot_img
Annonsspot_img

Kunskapsbanken

Elbilsladdare i samfällighet – detta gäller

För samfälligheter som saknar stöd för elbilsladdare i sitt anläggningsbeslut är det inte helt enkelt att genomföra en sådan installation. Föreningen har antingen behövt ta ett stämmobeslut, eller skicka in en omprövning av sitt anläggningstillstånd.

Nytt: Ändra andelstal i samfälligheten

Nu ska det bli både lättare och billigare att ändra i samfällighetens andelstal. Syftet med lagändringen är också att samfällighetsföreningar ska bli mer självbestämmande.

Samfällighetsföreningen A&O

Samfällighetsföreningen är är en vanlig med även en rätt komplicerad juridisk konstruktion. Här är några viktiga saker att känna till i samband med ditt fastighetsköp.

Så fungerar en samfällighetsförening

En samfällighetsförenings främsta syfte är att ta hand om och förvalta egendomen som flera fastigheter äger tillsammans. Genom att förvalta den gemensamma egendomen genom en samfällighet sker förvaltningen på ett effektivt och rättvist sätt.
spot_img