Connect with us

Hi, what are you looking for?

Elstöd för samfälligheter Elstöd för samfälligheter

Styrelsen

Elstöd till samfällighetsföreningar. Från och med den 30 maj i år kan samfällighetsföreningar ansöka om elstödet hos Skatteverket. För att vara berättigade till stödet...

Samfällighetsdagen Samfällighetsdagen

Styrelsen

För att hjälpa och lära av varandra arrangeras under hösten den allra första Samfällighetsdagen – i både fysiskt och digitalt format. 

Vägunderhåll efter vinter Vägunderhåll efter vinter

Styrelsen

Enskilda vägar är en viktig del av vägnätet i Sverige. För samfälligheter och vägföreningar som förvaltar bilvägar, broar och cykelvägar gäller det att hålla...

More Posts