Annons

Uttaxering eller anläggningsbidrag?

Du har kanske hört talats om anläggningsbidrag, men inte riktigt greppat vad det faktiskt är för något. Eller om det är något er förening faktiskt kan nyttja – istället för en vanlig uttaxering? 

Om delägarna i samfällighetsföreningen lämnar anläggningsbidrag räknas pengarna som tillskott, och påverkar endast föreningens egna kapital. Anläggningsbidrag kan bli aktuellt vid stora utgifter som är direkt avdragsgilla i den föreningsbeskattade föreningen.

Men vilka föreningar kan använda sig av anläggningsbidrag, och vad är skillnaden från en vanlig uttaxering? Vi ställde några frågor till experten Björn Lundén för att reda ut vad som faktiskt gäller kring anläggningsbidrag. 

Är det förmånligt att ta in pengar via anläggningsbidrag istället för en extra uttaxering?

– Det får man räkna på. Viktigt att tänka på är att anläggningsbidraget är skattepliktigt för den föreningsbeskattade samfälligheten.

Vad är skillnaden på ett anläggningsbidrag och en ‘vanlig’ uttaxering?

– Att för en näringsfastighet är anläggningsbidraget en avdragsgill kostnad, vilket inte uttaxeringen är. 

Hur tar föreningen beslut om anläggningsbidrag?

– Det görs normalt på föreningsstämman.

När kan det bli aktuellt att genomföra ett anläggningsbidrag?

– Vid stora utgifter som är direkt avdragsgilla i den föreningsbeskattade föreningen, alltså inte vid utgifter som balanseras och dras av i form av avskrivningar. På så sätt kvittas skatten.

Hur ser skattereglerna ut gällande anläggningsbidrag? 

– Skattepliktigt i föreningen och avdragsgillt för delägarfastigheterna, direkt för näringsfastigheter och i samband med beräkning av kapitalvinst vid försäljning för privatbostäder.

Anläggningsbidrag räknas som ett tillskott, och påverkar föreningens egna kapital. Varför spelar det roll för föreningen? Och hur skiljer det sig från en vanlig uttaxering?

– Precis, och därför förekommer anläggningsbidrag inte i vanliga samfälligheter. Där har man enbart uttaxeringar och ibland vissa avgifter såsom slitageavgift.

Varför är anläggningsbeslut inte aktuellt för många samfälligheter?

– Observera att anläggningsbidrag endast förekommer i föreningsbeskattade samfälligheter, och nästan alltid där samfälligheten utgör en egen registerfastighet. Detta är mycket ovanligt. De flesta samfälligheter är delägarbeskattade. 


Föreningsbeskattad samfällighet:

En samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening eller motsvarande, och där den juridiska personen (föreningen) beskattas för samfällighetens intäkter och kostnader.

Annons

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här