spot_img
Annonsspot_img

Moms i samfällighetsföreningar – vad händer nu? 

Moms är en fortsatt aktuell fråga för många samfällighetsföreningar. Skatteverket (SKV) anser att en förening som fortlöpande förvaltar en gemensamhetsanläggning och tar ut en ersättning för detta bedriver en momspliktig verksamhet. SKV:s bedömning har medfört frågor om momshanteringen. I en artikel besvarar Christina Grape och Lena Josefsson från PwC några av dem. 

MOMSGUIDE I PRAKTIKEN

Här kan du läsa samfälligheternas momsguide – där går vi igenom steg för steg hur du momsdeklarerar i skatteverkets portal.

Klicka här här för att komma till momsguiden

Är det ett krav att vara momsregistrerad? 

– Ja, det är ett krav för en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning att vara momsregistrerad. Det finns ett undantag från registreringsskyldigheten om föreningens omsättning inte överstiger 80.000 kronor under ett beskattningsår. Men så snart som omsättningen överstiger 80.000 kronor finns det inget undantag. 

Hur redovisas momsen?

Den moms som föreningen debiterar till sina medlemmar eller externa parter kallas “utgående moms”. Utgående moms ska redovisas in till SKV i en momsdeklaration. När föreningen momsregistrerats skickar SKV ut momsdeklarationer till föreningen. Det finns även möjlighet att deklarera elektroniskt.

Hur ofta ska momsen redovisas? 

Hur ofta momsen ska redovisas beror på föreningens omsättning. Om omsättningen inte överstiger 1 miljon kronor för ett räkenskapsår räcker det att redovisa moms en gång per år. Vid omsättning mellan 1 miljoner och 40 miljoner kronor ska redovisning ske en gång per kvartal, och om den överskrider 40 miljoner kronor ska redovisning ske månadsvis. 

Hur hög är momsen?

Momsen för förvaltningstjänster är 25 %. 

Vilket underlag ska föreningen ta ut moms på? 

Samfällighetsföreningen ska debitera moms på samtliga ersättningar som man får in från medlemmar och externa parter. Ersättningarna utgör beskattningsunderlag för utgående moms.

Beskattningsunderlaget omfattar både ersättning som medlem betalar för förvaltningen och ersättning från medlem eller extern part för annan försäljning av varor eller tjänster, till exempel för vatten eller el. 

Observera att i beskattningsunderlaget ingår uttaxerat belopp enligt den debiteringslängd som beslutas vid varje årsmöte. Här kan således ingå kostnad för lån, räntor och fonderade medel. 

Enligt SKV ska även insatskapital ingå i beskattningsunderlaget, och därmed omfattas av utgående moms.

Kan föreningen göra avdrag för moms på kostnader? 

Ja, när föreningen ska debitera utgående moms på sina ersättningar har föreningen också rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp för den verksamheten. Det innebär att det endast är nettobeloppet (exkl moms) som kommer att belasta föreningen som en kostnad. Kom ihåg att det kan finnas vissa begränsningar i avdragsrätten, som till exempel när det gäller representation och personbilar.

Vad händer om momsredovisningen blir fel? 

Det går att rätta en tidigare lämnad momsredovisning, genom att lämna in en ny momsdeklaration för aktuell period, eller genom att föreningen i ett brev till SKV beskriver felaktigheten och anger hur den ska rättas. SKV fattar då ett omprövningsbeslut utifrån den nya informationen. 

SKV har rätt att granska föreningens momsredovisning. Om SKV anser att det finns fel kan myndigheten ändra momshanteringen och även ta ut skattetillägg. Det gäller både för felaktigt avdragen moms och om moms redovisats med ett för lågt belopp, eller i fel redovisningsperiod.