spot_img
Annonsspot_img

Bidrag för bättre vatten – även tillgängligt för samfälligheter

Bidraget kan sökas av kommuner, ideella organisationer, lokala aktörer men också av samfällighetsföreningar som vill genomföra åtgärder som bidrar till en bättre vattenmiljö i våra hav och sjöar. 

Det handlar exempelvis om nya avloppssystem för bostadsområden eller upprensning av stränder. När det gäller samfällighetsföreningar och deras möjlighet att ansöka om LOVA-bidraget så finns det specifika kriterier man behöver leva upp till. 

Rent praktiskt lämnar man som föreningen in en ifylld ansökan till den länsstyrelse där åtgärderna ska genomföras. Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, dess syfte, förväntade effekter och en detaljerad budget. Länsstyrelsen granskar sedan ansökningarna och beslutar vilka projekt som beviljas medel. När länsstyrelsen väl har beslutat om bidrag får högst 75 procent av bidraget betalas ut i förväg. Sträcker sig projektet över flera år ska utbetalningen fördelas över åren. 

Så här kan en ansökan se ut i praktiken

Föreningen ansökte om medel för att bygga ett helt nytt avloppssystem som i sin tur minskade övergödning. 

“Syftet med projektet är att minimera utsläpp som orsakar övergödning av Rimmöfjärden och Trännöfjärden från Stäkvikens fastighetsägareförenings avloppsnät då brister i föreningens avloppsnät identifierats. Bristerna ger upphov till läckage från systemet. Efter att de planerade åtgärderna vidtagits förväntas att det omgående går att se en betydande minskning av utsläpp och därigenom också positiva effekter på miljön. När projektet är avslutat fortsätter föreningen som tidigare att ansvara för service, underhåll och uppföljning av värden och volymer”, lyder en ansökan från 2022 från en Samfällighet i Östergötlands län. 

Läs också: Slipp oron över vattenkvaliteten, kontrollera vattnet regelbundet.

Hur stort bidrag kan jag få?

I vissa fall upp till 90 procent av kostnaderna, men det varierar beroende på projekt, åtgärd och län. 

Hur mycket delas ut? 

2022 så delades 326 projekt på drygt 22 miljoner kronor. 

När är ansökningsperioden? 

Ansökansblanketter går att hämta från Havs- och Vattenmyndighetens webbsida. Sista ansökningsdag för LOVA-bidrag skiljer sig mellan länen, man behöver med andra ord stämma av med sin Länsstyrelse vad som gäller. 

LOVABIDRAGET: 

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap. Bidraget beslutas av Länsstyrelsen. 

FAKTARUTA:

Kan er förening ansöka om LOVA-bidrag för att förbättra avloppssystemet? 

Det finns ett par kriterier man måste leva upp till för att få ta del av LOVA-bidraget. 

Samfälligheten får inte vara en ekonomisk förening, utan ska vara ideell i sammansättningen. 

Åtgärden får inte vara något som lagen eller andra regler redan kräver att man gör.

Kretsloppsanpassade avloppslösningar som är bättre för miljön än vad lagar och regler kräver kan bli berättigade till LOVA-bidrag.

Länsstyrelsen bedömer och prioriterar vilka samfällighetsföreningar som får ta del av LOVA-bidrag. 

1 KOMMENTAR

  1. Vi försöker just nu med att söka ett LOVA bidrag för utbyte av vår 40 år gamla BDT lösning. Tyvärr så menar Länsstyrelsen Dalarna att vi inte är kvalificerade som sökande trots att vi är en ideell förening. vårt projekt och lösning är ok men inte vi som sökande trots att vi uppfyller ovanstående kriterier.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här