spot_img
Annonsspot_img

Kostnader kopplat till drift ökar kraftigt

Även priser för sophämtning, VA och el stiger i stora delar av landet, visar rapporten. VA-taxan ökar med cirka 8 procent, jämfört med en ökning på cirka 4 procent föregående år. Även kostnader för avfall ökar med 7,6 procent, vilket kan ställas mot en höjning på 4,3 procent 2022. Kostnader för fjärrvärme stiger med 7,8 procent vilket kan jämföras med 1,5 procent under förra året. En historiskt hög prisuppgång, enligt rapporten. 

Eda Energi toppar listan med en prisökning på 30 procent, tätt följt av Bromölla Fjärrvärme och Falköping där Solör Bioenergi har höjt sina priser med 29 respektive 28 procent. Bland de större aktörerna noteras Eon för en ökning på i genomsnitt 14 procent.

– Vi har aldrig tidigare bevittnat så omfattande prisökningar på fjärrvärme som vi gjort detta år. Nästan en tredjedel av alla fjärrvärmeföretag har höjt sina priser med minst 10 procent. Det är uppenbart att dessa drastiska och snabba höjningar av värmekostnaderna är kännbara för konsumenterna, kommenterar Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Fjärrvärmeföretagen i naturligt monopol

Samtidigt sitter många fastighetsägare fast i sina fjärrvärmeavtal, något som i många fall också gäller samfällighetsföreningar. Möjligheterna att byta till annat energislag är ofta begränsade, menar Louise Wall.

– Fjärrvärmeföretagen innehar ett naturligt monopol inom sina geografiska nät, vilket praktiskt taget gör det omöjligt för kunder att byta leverantör. Att övergå till en alternativ uppvärmningsmetod ställer stora krav på fastighetsägarna. Det är tydligt att konsumenternas skydd på fjärrvärmemarknaden måste förbättras, framhåller Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, avslutar Louise Wall.

Även elkostnaderna drar upp ökningstakten rejält under 2023, som står för en ökning på 17,7 procent. Bland annat har elnätsavgiften ökat med 9,5 procent och skatten med 9,3 procent jämfört med föregående år. 

– Det finns kommuner i undersökningen som faktiskt har högre elkostnader än fjärrvärmekostnader, står det i rapporten.

Samrådsprotokoll från Prisdialogen, en onlineplattform för prisinformation, indikerar att vi kan förvänta oss fortsatta prisökningar i många kommuner även nästa år. Rapporterna lyfter dessutom att många fjärrvärmeföretag arbetar med att ta fram nya prismodeller. Syftet har varit att göra prisstrukturen mer begriplig för konsumenter, men i praktiken har detta snarare lett till en ökad komplexitet i prissättningen.

Avfallspriser – stor skillnad

Totalt sett har priser för avfallshämtning ökat med drygt 7 procent, men spridningen är stor i landet. Samtidigt betonar rapporten att det har blivit vanligare att även returmaterial i form av olika förpackningar samlas in fastighetsnära, vilket resulterar i en dubbelkostnad för insamlingen. 

Allra mest har priserna ökat i Säffle kommun, där kostnaden har stigit med 45 procent jämfört med 2022. I Umeå ökar priserna för upphämtning med 26 procent, och i Järfälla kommun stiger priset med 22 procent. 

Statistik: https://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2023/avfall-2023/

Fakta:

Sedan år 1996 ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan Sveriges kommuner.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här