Connect with us

Hi, what are you looking for?

Styrelsen

Räcker stämmobeslut för att ställa ut en julgran på samfällighetens mark?

Räcker ett stämmobeslut för att ställa ut en julgran på samfällighetens mark? När julen närmar sig, med sina frostbitna kvällar, smyger sig också julkänslor fram. Vi tänder ljus, klär in granen och hänger upp julstjärnorna. I vissa fall kanske styrelsen dessutom ställer ut en julgran klädd i belysning på föreningens mark. Ett initiativ som höjer trivseln och bidrar till gemenskapen. Men vad gäller för en samfällighetsförening? Får styrelsen köpa in en julgran och ställa ut på gården för att sprida julefrid i samfälligheten?

Julgran på samfällighetens mark?

De flesta styrelsemedlemmar vet att samfällighetens verksamhet styrs i mångt och mycket av det som framgår i anläggningsbeslutet. Förvaltning av vägar, gemensamma avlopp, grönytor och parkeringar. Men det står sällan att föreningen ska upprätta en julgran en gång per år. Det sätter käppar i hjulet. I värsta fall kan en medlem ta ärendet hela vägen till rättssalen. Det var precis vad som hände när Svea hovrätt kom med ett prejudikat i frågan. 

De flesta styrelsemedlemmar är medvetna om att verksamheten till stor del styrs av det som anges i anläggningsbeslutet. Det inkluderar exempelvis förvaltning av vägar, gemensamma avloppssystem, grönområden och belysning. Det är dock ovanligt att anläggningsbeslutet specificerar att föreningen ska sätta upp en julgran varje år. Det var precis det som uppdagades när en medlem tog sin förening och ärendet gick hela vägen till Högsta domstolen.

Andra läser även: Julgransbråk i samfällighet slutar i domstol – man misstänkt för egenmäktigt förfarande

Medlem överklagade stämmans beslut om julgranen

Samfällighetsföreningen i fråga beslutade vid föreningens stämma att en julgran skulle sättas upp inför varje jul. Men det dröjde inte länge innan en av medlemmarna överklagade beslutet till högre instanser med argumentet att julgranen inte ingick i anläggningsbeslutet – och utgjorde främmande verksamhet. I anläggningsbeslutet framgick det att föreningen bland annat skulle förvalta grönytor, belysning och buskar – men det stod inte något om en julgran. 

Svea hovrätt höll med medlemmen och ansåg att det var främmande för förvaltningen av grönområdet. De valde därför att upphäva stämmobeslutet med argumentationen om att det stred mot lagen om förvaltning av samfälligheter. 

Trots att en julgran kan bidra med både trivsel och gemenskap för medlemmarna kan ett sådant beslut alltså upphävas, förutsatt att det inte står i föreningens anläggningsbeslut. Det beror dels på att kostnaden inte går att försvara, dels för att det strider mot gällande lagstiftning.

Däremot behöver ett stämmobeslut i regel överklagas senast 4 veckor efter stämman. Om någon bråkar om föregående års julgran, har det skeppet seglat.

Läs mer: Lantmäteriets beslut rivs i domstol – sänkt inträdesersättning

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.