spot_img
Annonsspot_img

Jämställdhet i samfälligheter: De dominerar

Jämställdhet i samfälligheter har lång väg kvar att vandra, åtminstone när det kommer till styrelser. Det visar statistik som Samfälligheterna har tagit del av från Lantmäteriet. Samtidigt är majoriteten av styrelsemedlemmarna över 46 år. 

Det är viktigt att ha en jämställd styrelse av flera olika skäl. För det första kan en jämställd styrelse bidra till ett mer rättvist inflytande. Om styrelsen saknar vissa grupper, till exempel kvinnor, kan det innebära att deras perspektiv och behov inte tas tillvara på vid beslutsfattande. Genom att ta tillvara på olika perspektiv och möjliggöra lika möjligheter för alla kan föreningen skapa en mer harmonisk och mångsidig förening.

Antal styrelsemedlemmar per kön

Jämställdheten bland styrelsemedlemmar i samfälligheter har en bit kvar tills styrelserummet är helt jämställt. Enligt statistik från Lantmäteriet besitter män 68,5 procent av styrelsepostionerna i landets föreningar. 

Flesta styrelsemedlemmar äldre

När det kommer till ålder är det en klar majoritet som är över 45 år, och nästan 70 procent av styrelsemedlemmarna som omfattas av statistiken är mellan 56–90 år. Bara dryga 24 procent är i åldersgruppen 18–45 år gamla. 

Allra flest styrelsemedlemmar hittar vi i åldersgruppen 46–60 år, motsvarande drygt 35,5 procent. 

Jobba aktivt för styrelsens jämställdhet

Utbilda och uppmuntra medlemmar att söka styrelseplatser. Genom att uppmuntra medlemmar att söka styrelseplatser kan man öka motivationen för att gå med i styrelsen.

Skapa en inkluderande kultur i styrelsen. Genom att skapa en inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och uppmuntrade ökar möjligheterna för att fler vill gå med i styrelsen, både män och kvinnor.


Statistiken baseras på siffror som omfattar drygt 20 procent av landets samfälligheter, vilket är all information som Lantmäteriet har registrerat.


Andra läste också: Då får ni ta del av vägbidraget