Connect with us

Hi, what are you looking for?

Styrelsen

Insats för att öka hjärtstartare i samfälligheter

Antalet samfällighetsföreningar som anmälde sig till projektet “Hjärtsäkrare landsbygd” i Kalmar kommun uppgick till 43  stycken. Syftet med projektet var att öka antalet hjärtstartare på landsbygden. Samfälligheter i kommunen  kunde under projektets ansöka om att få en hjärtstartare. 

– Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst, vart som helst. Det är viktigt att människor runt om i samhället ska känna sig trygga och detta gäller även de som bor eller besöker vår landsbygd. I samband med att jag besökt orter, byar, föreningar har det uttryckts en stor önskan efter fler hjärtstartare, säger Jonas Svendsén, Landsbygdsutvecklare på Kalmar kommun.

Även Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) återstartar sina utbildningar inom brandskydd och HLR (hjärt- och lungräddning) för samfälligheter under projektet ”Förstärkt bygd”. Den kostnadsfria utbildningen, som föreningar i området kan delta på, får man lära sig om brandsäkerhet och  HLR-information och hjärtstartare. 

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.