spot_img
Annonsspot_img

Så deklarerar du moms för samfälligheten

För att momsdeklarera samfällighetsföreningen måste ni först ha registrerat er förening hos Skatteverket.

Har ni inte gjort det ännu kan ni läsa mer om hur ni går tillväga här. När du väl deklarerar moms för samfällighetsföreningen så finns det två olika tillvägagångssätt. Det första är att deklarera fysiskt på blankett.

Då fyller ni helt enkelt i den blankett som Skatteverket autmatiskt skickar ut till föreningen efter att ni har momsregistrerat er. Blanketten skickar Skatteverket ut när det är dags att deklarera momsen. Beroende på vilket intervall ni har valt så kan det vara allt från en till fyra gånger per år.

Rekommendationen är dock att deklarera elektroniskt via Skatteverkets webbplats. Kom ihåg att skicka med ett aktuellt protokoll från det senaste styrelsemötet där det framgår vem som är firmatecknare.

Deklarera moms digitalt

Det andra tillvägagångssättet är att deklarera moms för samfällighetsföreningen digitalt i Skatteverkets portal, vilket är både bekvämare och enklare. Ni slipper pappersarbete, och allt finns digitalt i portalen.

När du loggar in i Skatteverkets digitala portal så möts du av flera alternativ. Om det är tid för att deklarera kommer er momsperiod att dyka upp under ”Momsdeklarationer att lämna in”. Klicka på aktuella momsperiod och påbörja deklarationen.

Deklarationsombud, som föreningen anmäler i samband med sin momsregistrering, kan vara vem som helst, exempelvis kassören eller en extern förvaltare. Två personer måste bevittna anmälan för att Skatteverket ska godkänna den.

Deklarationsombudet kommer sedan kunna logga in på skatteverkets webbplats genom BankID och genomföra deklarationen.

Skicka in bankuppgifter

Om föreningen har rätt till en momsåterbetalning måste betalar SV ut den till föreningens bankkonto. Samfällighetsföreningen måste därför anmäla ett utbetalningskonto, vilket ska vara föreningens bankkonto. Det är endast den som är behörig firmatecknare som kan anmäla föreningens bankkonto, deklarationsombudet kan alltså inte skicka in dessa uppgifter. 

Om momsdeklarationen resulterar i att föreningen är skyldig moms ska föreningen betala in beloppet till föreningens skattekonto. Vem som helst kan betala in pengarna och från vilket konto som helst, så länge betalningen går direkt till föreningens skattekonto. Inbetalningsuppgifter, som OCR och kontonummer finns i SV portal till höger.

Skicka in nollad momsdeklaration

Har föreningen inte haft några kostnader eller uttaxeringar under redovisningsperioden så måste man ändå “nolldeklarera”. Inne i Skatteverkets portal finns det en knapp som heter just så, och genom att klicka på den skickar man automatiskt in en blank deklaration.

Lämna in momsdeklaration

Det kommer främst att vara fälten 05, 10, 11, 12 och 48 som är aktuella för er förening. I fältet 05 (Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08) fyller ni i det totala uttaxerade beloppet för perioden.

I ruta 10, 11 och 12 fyller ni hur mycket moms ni ska betala per varje momssats. För förvaltningstjänster, som uttaxeringen är, gäller fält 10 (25 procent).

I fält 48 ska ni fylla i all ingående moms som ni har rätt att dra av, även den avdragsgilla delen av momsen. Välj alternativet ”Tidigare avdragen moms att betala tillbaka” om du har tidigare avdragen moms att betala tillbaka som uppgår till ett högre belopp än den ingående momsen som du har rätt att dra av. Klicka sedan på nästa och fyll i efterfrågade kontaktuppgifter.

Sen är det bara att granska alla uppgifter, dubbelkolla att allt stämmer och skriva under med BankID.

Frågor om moms

Har du frågor om hur ni ska hantera moms eller om ni ens behöver momsregistrera er? Tveka inte på att höra av er till oss så hjälper vi er att reda ut det.
Mail: info@samfalligheterna.se