Annons

Styrelsen

Kan vi bötfälla medlemmar om det står i stadgarna?

I samfällighetsföreningens stadgar framgår de grundläggande bestämmelserna för vad föreningen ska förvalta, hur det ska förvaltas och hur stämman ska gå till. Men kan...

Björn Lundén: Hur man hittar styrelseledamöter i samfällighetsföreningen

Många samfällighetsföreningar brottas med svårigheter att få tag i människor som vill sitta i styrelsen.

Styrelsesammansättning: Det säger lagen & stadgarna

Stadgarna styr till stor del hur föreningens styrelse ser ut – och hur många den ska bestå av.

Uttaxering eller anläggningsbidrag?

Vad gäller för vanliga samfälligheter och varför är det inte vanligare? 

Då måste din förening sätta av till underhållsfond

Vad är egentligen en anläggning av kommunalteknisk natur eller anläggning av större värde?
spot_img