Connect with us

Hi, what are you looking for?

Föreningen

Genom en lagändring 2022 har öppnats en möjlighet för en samfällighetsförening att med majoritetsbeslut ändra andelstalen i en befintlig gemensamhetsanläggning. Genom denna ändring så...

Föreningen

Innan man köper en bostad i en samfällighet bör man göra grundliga undersökningar och förberedelser. Det är viktigt att läsa igenom stadgarna för föreningen...

Föreningen

Det var i slutet av november när två medlemmar i en samfällighetsförening i Rättviks kommun skulle hugga ner en gran på samfällighetens mark –...