Föreningen

Utmaningen: Ett 25 årigt projekt med 30 Mkr i budget

Strax utanför Malmö, längs med kusten ut mot Öresund, ligger Strandhems samfällighetsförening. Det som en gång var en sommarkoloni har med tiden förvandlats till ett område för permanentboende.

När det skiter sig dyker han upp: Krav på leverans ökar överallt

När samfälligheter inte kan tillsätta en ordinarie styrelse kan föreningen kalla in en syssloman via Länsstyrelsen. Som erfaren vägförvaltare och väl insatt i styrelsens...

Fyra insikter från Samfällighetsdagen 2023

Vi säger stort tack till alla styrelsemedlemmar och utställare som var med och gjorde Samfällighetsdagen 2023 till en helt fantastisk dag.

Kommunen vill ta över föreningarna – miljonnota för fastighetsägarna

I ett pressmeddelande meddelar Halmstad kommun att man har beslutat om att ta över ansvaret för vägar och grönområden som idag förvaltas av samfällighetsföreningar. 

Björn Lundén om framtidens styrelseuppdrag

Många styrelsemedlemmar har antingen läst hans böcker, deltagit på hans utbildningar eller lyssnat på hans föreläsningar. Han har skrivit böcker som stöttat styrelsemedlemmar i styrelsearbetet under årtionden. I dag har han sålt sitt bolag – men intresset för samfällighetsföreningar lever kvar. Han medverkar bland annat som extern ordförande vid föreningsstämmor och hjälper föreningar med diverse utmaningar.
spot_img