spot_img
Annonsspot_img

One Woman Show – snart smäller det

Cecilia Wendin har suttit i styrelsen i många år och har hunnit med det mesta. Just nu förbereder hon sig för den sista kampen mot Skatteverket i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det senaste året har en stor del av energin gått till att bemöta Skatteverkets beslut att momsbelägga samfällighetsföreningar, berättar Cecilia. I sin roll som ordförande för en av de föreningar som driver rättsprocessen mot myndigheten i Högsta förvaltningsdomstolen, har hon djupdykt i en mängd referensmaterial och tolkningar. Hon har finkammat EU-domarna som ligger till grund för Skatteverkets ställningstagande – något som beväpnat henne med väl belagda motargument till Skatteverkets argumentationer. 

– De väljer och vrakar mellan saker som passar deras argument. Jag är väldigt specifik i mina argument, men de bemöts inte fullt ut. De svarar inte ens på vissa argument. Skatteverkets momsavdelning har tolkat frågan utifrån sin förståelse och världsbild. Tyvärr ingår inte detaljkunskap om samfällighetsförenings förutsättningar i den. Ingen har ägt helheten. Man har inte granskat det här från ett samfälligheters perspektiv, som trots allt är de som kommer att ta smällen.

Beslutet att ta ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen grundar sig både i en strävan efter rättvisa, men också en stark vilja att stå upp för principer. För henne är det inte enbart en enskild kamp för föreningen, utan det handlar om rättsstatens principer och förutsebarhet för samfällighetsföreningar. Efter ett stämmobeslut, där styrelsen tillsammans med föreningens medlemmar tog beslutet att ta frågan vidare till rättsliga instanser, står man nu inför en avgörande dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Bara för att en myndighet bestämmer något så betyder det inte att det alltid är rätt. Alla är människor och människor gör fel, även myndighetspersoner. Det skapar så mycket oreda för så många som redan sliter med ideellt arbete. När man gör på det här sättet, så otydligt och oklart. Jag blir förbannad. Det är respektlöst, säger hon.

Vad kan hända om HFD dömer i Skatteverkets favör?

– Om BFN (Bokföringsnämnden red anm.) ändrar sin bedömning utifrån HFD-domen åker samfällighetsföreningar i värsta fall på bokföring också, föreningar som tidigare inte har varit bokföringsskyldiga. Det har ju varit en gråzon under en lång tid, där man gör så gott man kan för medlemmarna och föreningen. Men nu börjar man skruva åt regelverket i ena ändan, och då börjar det rassla över på andra ställen också. Det hänger inte ihop. 

– Samfällighetsföreningar har inte ansetts bedriva ekonomisk verksamhet och slipper i viss mån därför bokföringsskyldigheten, men vad händer om HFD anser att samfällighetsföreningar bedriver näringsverksamhet?

Varför anser du att Skatteverket har fel?

– Mitt huvudsakliga argument är att en samfällighetsförening inte är självständig då den inte står för den ekonomiska risken för verksamheten. Det gör delägarna. Därmed uppfyller man inte villkoret i momsdirektivet om beskattningsbar person. Det finns fyra kriterier för bedömning av självständighet och frågan faller på den fjärde. Skatteverket har inget bra argument emot det fjärde kriteriet, enligt min åsikt.

Vägen till ordförandeskapet

Det var i samband med hennes första årsstämma som hon blev aktuell för en styrelseroll. Efter att ha tagit rollen som medlare under den något infekterade föreningsstämman valdes hon in som suppleant. Ett år senare tog hon posten som kassör, och efter ytterligare två år blev hon ordförande. Idag se tillbaka på närmare sex års intensivt engagemang i styrelsearbetet.

– Det var mer eller mindre uppror och myteri på stämman, så försökte jag medla lite mellan alla parter, vilket ledde till min styrelseroll. Men jag har ett stort intresse och stark drivkraft, och jag gillar att nörda ner mig. 

Hon berättar att hon är en del i det stora generationsskifte som många styrelser står inför inom de närmaste åren. Ett generationsskifte som innebär mer struktur, högre förväntningar från medlemmar, mindre tid över för styrelsearbete och större utmaningar i rekrytering av nya styrelsemedlemmar. 

– Det kan bli stökigt när man väl sätter igång med generationsskiftet. Det var lite av en one woman show för mig under en period, men nu har vi fått stabilitet i styrelsen. 

Ett utmaning som Cecilia identifierade i samband med generationsskiftet var personberoendet. Fenomenet är inte något nytt i styrelsesammanhang. Viktig information tenderar att vara bunden till enskilda individers minnen, medan fysiska dokument och pärmar fortfarande samlar damm i någons hyllor. Dessutom har man inte digitaliserat eller förberett för en framtida styrelserotation, vilket resulterar i att det blir ännu svårare att hitta någon som vill ta över. 

– När en länge sittande ordförande väljer att avgå, uppstår inte sällan komplikationer i styrelsearbetet. En av anledningarna är att den föregående styrelsen kan ha förlitat sig på egna rutiner, utan att säkerställa att rutinen finns finns kvar vid överlämningsprocessen.

Hur menar du att styrelsen har förlitat sig på egen rutin? 

– Det kollektiva minnet hos en hel generation håller på att dö ut. Det är en muntlig berättartradition som har gällt. Det fungerar inte längre, nu måste man ha ordning och reda på föreningens saker. Att någon har det i sitt huvud håller inte.

Vad har ni för utmaningar i er förening den närmaste tiden? 

– Vår största utmaning är att förnya anläggningen och samtidigt uppdatera och förtydliga vårt anläggningsbeslut. Men även modernisering av administrationen. Vad vi faktiskt har för papper och pärmar, och hur vi säkrar upp överlämningen framöver. Inget är dokumenterat idag. Jag försöker få gehör för att vi måste lägga pengar på att strukturera upp vår dokumentation.

Men hon lyfter också en konstant utmaning – något de flesta föreningar behöver brottas med förr eller senare. Rekrytering av styrelsemedlemmar som har tid och intresse att engagera sig för att hantera de utmaningar som föreningen har.

 – Och nu kommer det här med Skatteverket. Det blir fler och fler saker som belastar samfällighetsföreningar just för att vi befinner oss i en gråzon. Arbetet blir tyngre, vilket inte gör det enklare att rekrytera till styrelsen eller andra uppdrag som revisor eller valberedning.

Cecilia Wedin är en av Samfälligheternas rådgivare – klicka här för att se vad du kan få hjälp med.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här