Connect with us

Hi, what are you looking for?

Rådgivning för samfällighetsföreningar

När tiden inte räcker till

Ibland blir styrelsearbetet helt enkelt för mycket – därför finns vi

Vi stöttar styrelsen inom områden som ekonomi, bokföring, skattefrågor, underhållsplanering samt hanteringen av eventuella konflikter med medlemmar. Kontakta oss nu för en diskussion om hur vi kan skräddarsy en lösning som passar just er situation.

Olika utmaningar vi hjälper er med

Vi erbjuder en vägledning och rådgivning inom ämnen som berör både samfälligheten och styrelsearbetet. Vårt expertisområde sträcker sig från tekniska aspekter såsom drift och underhåll av gemensamma anläggningar och infrastruktur till ekonomiska frågor kring momsredovisning, bokföring och föreningsspecifika frågor inom stadgar och anläggningsbeslut.

Ekonomi & lantmäteri

Ekonomi, bokföring och skattefrågor Tolkning av anläggningsbeslut Föreningsadministration Styrelsearbete Diverse lantmäterifrågor

Administration

Utformning av debiteringslängd Förberedelser inför föreningsstämma Hantering av underhållsfond Medlemmar som inte betalar sin avgift

Teknik

Upprättande av underhållsplan
Upphandling/projektering av underhållsåtgärder
Analys av föreningens förutsättningar