spot_img
Annonsspot_img

Locka styrelsemedlemmar: Att tänka på

Att locka styrelsemedlemmar till en samfällighetsförening kan vara en utmaning. Här är några tips på hur du kan underlätta arbetet med att locka till dig nya styrelsemedlemmar.

Utse en valberedning

Det är deras uppgift att föreslå potentiella kandidater för styrelseuppdraget. För att göra ett bra jobb är det viktigt att valberedningen är aktiva och närvarande i föreningen. De behöver ha en bra överblick för vilka personer och vilka kompetenser som finns tillgängliga i föreningen.

Missa inte Samfälligheternas leverantörsguide!

Här kan du hitta lokala och rikstäckande leverantörer för din samfällighet. Klicka här för att komma till leverantörsguiden.

Var tydlig med vad styrelsearbetet innebär

Att sitta i en styrelse kan vara tidskrävande och kräva viss kompetens inom olika områden. Det är därför viktigt att vara tydlig med vad ni i styrelsen förväntar er av de nya styrelsemedlemmarna. Beskriv vilka uppgifter som ingår i styrelsearbetet och vilken tid de behöver avsätta.

Var öppen för nya idéer och initiativ

Genom att vara öppen för nya idéer och initiativ kan du locka till dig personer som vill bidra med kunskap. Kanske finns det en medlem som gärna hade sett en upprustning av lekplatserna och är engagerad i frågan. Då är det ett perfekt tillfälle att ge den ansvar för att driva det projektet. Sen kan ni försöka få personen att gå med i styrelsen. 

Locka styrelsemedlemmar: Tips & Tricks

Skapa en tydlig och konkret beskrivning av vad uppdraget innebär och vilka förväntningar som finns på styrelsemedlemmarna. Kommunicera regelbundet och tydligt med medlemmarna om styrelsearbetet. Gärna om vad som sker i föreningen, tex renoveringar eller andra saker som berör medlemmarna.  Var öppen för att släppa in personer med nya ideér och erfarenheter in till styrelsen.  Utveckla en process för att välja och introducera nya styrelsemedlemmar på ett smidigt och effektivt sätt. Kanske bjuder ni de nya styrelsemedlemmarna på en introduktionsmiddag? Skapa ett positivt arbetsklimat där alla känner sig välkomna och där det finns utrymme för diskussion och utveckling. Arbeta konsekvent med en utsedd valberedning som kan informera om vad styrelsen gör, hur det fungerar och vad man kan vänta sig av styrelsearbetet. Det är valberedningens uppgift att hitta potentiella styrelsemedlemmar.

Var aktiv i sociala sammanhang och kommunicera med medlemmarna

Att vara aktiv med exempelvis nyhetsbrev eller att bjuda in medlemmar till delar av styrelsemöten kan vara ett bra sätt att synliggöra samfällighetsföreningen och locka till sig nya medlemmar. Satsa på en bra uppstyrd vår- eller höststäddag, med ett trevligt inslag, för att uppmuntra till gemenskap och att lära känna varandra. En medlem som redan känner en eller två personer i styrelsen är enklare att värva.

Ge styrelsearbetet en positiv prägel

Att ha en positiv och engagerad arbetsmiljö är viktigt för att locka till sig nya styrelsemedlemmar. Genom att ha ett öppet och välkomnande klimat i styrelsen blir det enklare att bjuda in potentiella styrelsekollegor till möten och liknande. 

Fokusera på vikten av att ha en fungerande samfällighet

Att ha en fungerande samfällighet är viktigt för alla som bor i området. En välskött förening kommer med många fördelar för alla medlemmar. En välskött ekonomi tillsammans med en välskött gemensamhetsanläggning är något de flesta medlemmarna värderar.