Annons

Lantmäteriet: Snabbare hantering för elbilsladdning

Antalet ansökningar från samfällighetsföreningar för att få installera laddningspunkter har ökat markant, skriver Lantmäteriet. Samtidigt meddelar man att ärenden som handlar om elbilsladdning kommer att prioriteras för att möta efterfrågan. Detta efter kritik från bland annat Riksförbundet M Sverige. 

Totalt finns det 400.000 laddningsbara personbilar i Sverige, motsvarande åtta procent av alla registrerade bilar. Det senaste året har siffran stigit kraftigt – med 130.000 elbilar. I spåren av en allt mer elektrisk bilflotta i landet har efterfrågan på laddningspunkter skjutit i höjden. Nu meddelar Lantmäteriet att man prioriterar hanteringen för laddinfrastrukturansökningar.

– Det är en viktig fråga för samhällets omställning. Det innebär att kötiden är kortare jämfört med andra ärenden, säger Svante Dolff, enhetschef på Lantmäteriet.

För att en samfällighet ska få installera till exempel laddningspunkter kräver i många fall en omprövning av anläggningsbeslutet. Något som både kostar pengar och tar tid. Det har dragit till sig kritik från många håll, bland annat från Riksförbundet M Sverige. 

Tidigare fått kritik

Så sent som den 11 november i år genomförde riksförbundet en undersökningen som klargjorde att samfälligheter har det allra svårast när det kommer till installation av laddinfrastruktur. 

– Lantmäteriets processer är oerhört kostsamma och ställer till problem för alla som annars redan gärna hade bytt ut sin bil. Det är ett hinder för omställningen, sade hållbarhetsansvarig Carl-Erik Stjernvall på M Sverige då. 

Samtidigt meddelar Lantmäteriet att hemsidan ska bli tydligare, och att mer information ska gå att ta del av direkt på nätet.

– Vi förbättrar även vår webbplats där vi på ett enkelt sätt förklarar vad som gäller om man vill installera laddningspunkter, bland annat med hjälp av en animerad film, säger Svante Dolff. 

Annons