Annons

Lägger 4 Mkr per år på vägar: “Känns som vi jobbar ideellt åt kommunen”

Några av landets största vägföreningar huserar i Norrköping – och har sedan flera år försökt få kommunen att ta över underhållet för området. Det handlar om vägunderhåll, skottning, markskötsel, parkskötsel med mera.

Fram till 1970-talet var området en egen kommun, men i samband med att man gick in i Norrköpings kommun valde man att lägga över områdets ansvar på en vägförening i stället för på kommunen. Liknande upplägg gjordes även med några andra stora vägföreningar i kommunen. 

Vill bli behandlade som andra medborgare i kommunen

Men nu, efter flera utredningar och förslag under 2000-talet, kan det bli verklighet. Det nya styret i kommunen har tagit tag i frågan, och inlett dialoger med föreningarna. Sedan några månader finns det dessutom en arbetsgrupp som utreder just hur framtiden för vägföreningarna i kommunen ser ut. 

Men för att konflikten ska få ett slut kräver bland annat Åby-Jurslas vägförening att man blir behandlade likvärdigt med övriga invånare. 

– Vi vill bli behandlade som andra medborgare i Norrköpings kommun. Vi vill att de ska hålla det löftet vi fick 1971, att de ska stå för både skötsel och kostnader. Det var under de förutsättningar vi gick in i Norrköpings Kommun, säger vägföreningens ordförande Sture Valund. 

Åby-jursla vägförening är en av föreningarna som har drivit frågan länge. De anser att det är naturligt att både skötseln och driften övergår i kommunal regi. Ett stort problem för vägföreningen med drygt 2.000 medlemmar är att hitta nya styrelsemedlemmar.

– Vi är i ett starkt behov av en snabb utredning och övertagande från kommunen. Vi har stora problem med rekrytering styrelsemedlemmar i föreningarna idag, säger han och menar att många varken har intresse eller tid för att syssla med ideellt arbete.

– Förr i tiden var lite mer ansvar och arbete i en ideell verksamhet en fjäder i hatten, idag känns det bara som att vi jobbar ideellt åt kommunen.

Tar inte ut något i förskott

Trots att samfälligheterna inte har fått gensvar för sina önskemål tidigare år, är Sture Valund mer positiv den här gången. 

– De (kommunen red anm.) får lite mothugg av föreningarna för att vi är skeptiska. Men jag tror ändå att deras ambitioner är något ärligare än tidigare. 

– Men jag tänker inte korka upp en champagne om man säger så, även om man tar ett beslut i fullmäktige. Jag väntar tills jag ser det i praktisk utformning.

Eftersom föreningen är så pass stor, och har mycket väg att underhålla, lägger man ungefär lika mycket pengar på vägunderhåll som en mindre kommun gör, menar Sture Valund.

– Vi lägger runt fyra miljoner kronor per år på bara vägunderhåll och asfalt, säger han.

ANDRA LÄSTE OCKSÅ: Då får ni ta del av vägbidraget

Nya styret har inlett arbetet kring ett evetuellt övertagand

Strax före valet fick föreningarna en glädjande nyhet. Det dåvarande S-ledda styret i Norrköping, konstellationen, meddelade att kommunen skulle ta över delar av skötseln för vägföreningarna. Men så följde ett maktskifte som återigen satte stopp – åtminstone för tillfället. 

Det nya styret Borgerlig samverkan, som består av M, KD, L och med stöd av SD, menar att även de avser att så småningom ta över driften, säger Sophia Jarl (M), Kommunalråd Norrköping kommun.

– Jag tycker att det är helt naturligt att man utifrån den utveckling som har varit senaste decennierna. Många av de ytterområden som inte förr räknades som kommun, har idag blivit en mer naturlig del av staden.

Sophia Jarl (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.
Sophia Jarl (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Norrköpings Kommun

Hon menar att det är viktigt för staden att både äga och utveckla infrastrukturen som invånare och besökare använder. Ambitionen under mandatperioden är att undersöka möjligheter för hur Norrköpings kommun ska kunna äga mer infrastruktur.

Lång tid kvar

Samtidigt betonar hon att det är en process som kommer att ta flera år. Detta eftersom det är mycket man behöver lösa innan ett eventuellt övertagande, till exempel detaljplaner. Men för att komma framåt i frågan är det viktigt att också blicka framåt, menar Sophia Jarl. Hon syftar på gammalt groll som har byggts upp under de senaste åren. 

– Det är inte Moderaterna som har skapat den röra som finns runt övertagande eller drift av föreningarna. Jag hoppas att de vägföreningarna som vi har dialog med kan släppa det gamla, och att vi bara blickar framåt, säger hon och fortsätter: 

– Det är väldigt mycket känslor, och jag har full respekt för att folk är upprörda.

Annons