spot_img
Annonsspot_img

Styrelsen: ”Vi vet exakt hur många meter VA-ledningar vi har”

Föreningen, ett sommarstugeområde på Sollerön i Mora kommun, har cirka 100 medlemmar varav 10 är permanentboende. Samfälligheten förvaltar VA-nät med tillhörande brunnar och ventiler, belysning och vägar som slingrar sig genom området.  

– Jag kom in i styrelsen 2019 med arbetserfarenhet från bland annat Mälarenergi och Lantmäteriet. Det var David Aschbacher, dåvarande ordförande, som såg potentialen i att digitalisera avloppsnätet och alla brunnar och avstängningsventiler för vattnet. Så jag fick den uppgiften, säger Inger Ohls Andersson, en av initiativtagarna till digitaliseringen. 

Hon berättar att styrelsen först ville digitalisera allt möjligt, men att de till slut fick fokusera på det som faktiskt ingick i föreningens anläggningsbeslut. 

– Samfälligheten ansvarar för vatten och avloppsledningar, kabel-tv, belysning och vägar, så jag fokuserade på VA-nätet.

Digitalisering av VA-nätet

Först handlade det bland annat om att samla in all information om hur det såg ut på medlemmarnas tomter. Det fanns gamla excelfiler och små skisser där en del husägare hade mätt in sina brunnar. 

– Det var vår områdesansvarige Lars Porseryd som hade hanterat detta.  Jag började med att leta VA-ritningar och VA kartor. Jag hittade inga relationshandlingar eller inga profiler så jag fick nöja mig med två kartor från 80-talet då området byggdes. 

Ursprungligen tänkte Inger att Lantmäteriet skulle få mäta in alla brunnar, men det visade sig snabbt att det skulle bli alldeles för dyrt. För att föra in all information på ett och samma ställe köpte hon istället in ett billigt Auto Cad program (Program för att producera ridningar i 2d och 3d red anm.), tillsammans med en digital översiktskarta över området från Mora kommun.

Inger Ohls, initiativtagare och genomförare av digitaliseringen av föreningens VA-nät

När allt var på plats påbörjade Inger en kartläggning av befintliga ledningar, brunnar och ventiler runt omkring i området. Främst på medlemmarnas tomter.

– Därefter bad jag alla fastighetsägare att titta på deras karta som nu låg digitalt på vår hemsida, för att sedan ta en utskrift på sin tomt och försöka mäta in brunnarna. Jag fick inte så mycket respons på det. Cirka  20 procent skickade in uppgifter till mig. 

Det kan bero på olika saker, berättar Inger och lyfter fram tänkbara orsaker som att medlemmarna inte var helt insatta i föreningens gemensamhetsanläggningar, eller att det är föreningen som har hand om bland annat vatten och avlopp i området. 

Fotarbete gav resultat

Men för att samla in all återstående information om hur det såg ut på alla tomter tog hon hjälp av ordförande och områdesansvarig. Tillsammans gick de runt och hjälpa medlemmarna att mäta ut alla brunnar och ventiler. 

– Det har varit många promenader med karta och måttband, säger Inger.

Nu har föreningen full koll på var ledningar går och var brunnar ligger. Allt finns i en digital karta som alla medlemmar har tillgång till vid behov, något som kommer underlätta styrelsearbetet framöver, menar Inger. Kartan ligger på föreningens hemsida och finns tillgänglig vid behov.

– Det här var något som behövde göras. Nu vet vi exakt hur många meter vatten och avloppsledningar vi har,  hur många brunnar och så vidare. Det hade inte föreningen koll på tidigare. 

Samtidigt tycker hon att drift och skötsel inte borde ligga hos samfällighetsföreningen, utan hos det kommunala vattenbolaget Nodava,AB, Norra Dalarna Vatten & Avfall.

– De lämnar oss med ett stort ansvar fastän att det är så viktigt med rent och bra vatten. Jag tror att man skulle ha mera hjälp från leverantören. Vi är inte några experter, och det blir bara svårare och svårare för varje år som går.

Håller er föreningen också på att digitalisera styrelsearbetet?

Kontakta gärna oss på info@samfalligheterna.se och berätta mer!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här