spot_img
Annonsspot_img

Hjärtstartare i samfällighet: Att tänka på

För ungefär fem år sedan beslutade sig Ängegårdens samfällighetsförening för att installera en hjärtstartare i samfälligheten. John Kihl, styrelseledamot, skickade in en motion som medlemmarna röstade igenom utan protester. Hjärtstartaren har redan kommit till användning – och räddat liv. 

Ängegårdens samfällighetsförening, belägen strax utanför Göteborg i Ullstorp, köpte in och installerade en hjärtstartare i samfälligheten efter att styrelseledamoten John Kihl presenterade en motion på föreningens årsstämma. 

– Vi är runt 400 andelar i föreningen och hjärtstartaren kostade ungefär 20.000 inklusive skåp. Det blev väl en femtiolapp per person eller något sånt där. Den var på plats efter någon månad eller så, processen gick ganska fort. 

John Kihl, styrelseledamot i Ängegårdens samfällighetsförening och initiativtagare för föreningens hjärtstartare.

Det dröjde inte länge innan hjärtstartaren i samfälligheten kom till användning. Dick Carlsson, en medlem i samfälligheten, fick ett plötsligt hjärtstopp i hemmet. Tack vare den nya hjärtstartaren, och sms-livräddarnas insatser den dagen överlevde Dick Carlsson – och föreningens hjärtstartare hade räddat ett liv. Han var dessutom en av de medlemmar som ställt sig positiv till installationen något år tidigare. 

Totalt dök det inom några minuter upp sex personer, alla boende i samfälligheten, och med goda kunskaper i HLR. Insatsen ledde dessutom till att livräddarna fick pris som årets hjärt-lungräddare av Riksförbundet HjärtLung, HLR-rådet och Stiftelsen för HLR i Sverige.

Missa inte Samfälligheternas leverantörsguide!

Här kan du hitta lokala och rikstäckande leverantörer för din samfällighet. Klicka här för att komma till leverantörsguiden.

Tillgängligheten ett problem

Ett stort problem är att många hjärtstartare som finns tillgängliga idag bara är det under vissa tider, till exempel under kontorstid. De sitter inlåsta i lokaler eller andra typer av fastigheter. Det kan också vara svårt att hitta hjärtstartaren inne i en byggnad, och varje sekund är trots allt avgörande, säger John Khil. 

– I industriområden finns det jättegod tillgång till hjärtstartare, men det är ingen som kan använda dem för alla sitter inlåsta. Alla sitter inne hos ett företag, där man måste ha någon portkod för att komma in eller be någon i en reception som ska hämta den. Den tiden har man inte, säger John Kihl och fortsätter: 

– Sitter hjärtstartaren utomhus gör den störst nytta. Den ska vara tillgängliga dygnet runt för alla. Den enda lilla utmaningen är att om man ska installera den utomhus så behöver man  ha ett uppvärmt skåp, och till det behöver man el, säger John Kihl.

Placering avgörande

Ängegårdens samfällighetsförening monterade upp sin hjärtstartare på kommunens elhus, då den stod mitt i samfällighetens område. FOTO: John Kihl.

Har man en föreningslokal eller annan byggnad där ström finns indraget kan det vara en alternativ plats att installera den på. Ängegårdens samfällighetsförening monterade upp sin hjärtstartare på kommunens elhus, då den stod mitt i samfällighetens område. Efter kontakt med kommunen fick de även hjälp med installation – och kostnadsfri ström.

– Perfekt placerad för en hjärtstartare i samfälligheten. Den är lättillgänglig och synlig. Först tänkte vi att den skulle sitta på föreningens lokal, men samtidigt insåg vi att den ofta är tom, och inte ligger nära en bilväg och i kanten av samfälligheten, så det blev inte så bra. Där den sitter nu är mycket bättre. Det går till exempel att bara hoppa ur bilen och plocka den snabbt. 

GUIDE: HLR, hjärt-lungräddning. 

1. Larma 112
2. Starta med bröstkompressioner, placera händerna mitt på bröstet, tryck ned 5-6 centimeter. 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar. Takt: 100-120 kompressioner per minut.
3. Om ni är flera livräddare som hjälps åt, ska en starta HLR och den andra larma 112 och hämta närmaste hjärtstartare. Anslut och följ de talade råden.
4. HLR ska pågå hela tiden tills vårdpersonal tar över, eller att personen andas med normala andetag.

John berättar att föreningen inte ansökte om att ändra i anläggningsbeslutet när man installerade sin hjärtstartare. 

– Vi har pratat om det tidigare i samband med andra typer av motioner, om det ligger inom samfällighetens ramar. Men i den här frågan var det faktiskt inte något snack alls om det. 

Hur gick ni tillväga när ni köpte in och installerade er hjärtstartare?


Eftersom vi har kunskapen om hjärtstartare i föreningen så köpte vi in all utrustning själva, men vi tog hjälp av en elektriker för att dra ut ström från elhuset ut på fasaden så att hjärtstartarens box kunde monteras upp där.

Vad har du mer för tips till styrelsemedlemmar?


Jag skulle rekommendera att köpa en hjärtstartare och inte leasa. Det blir billigare. Sen bör man sätta den centrala och lättillgänglig. Många sätter den gömt för den inte ska bli saboterad och så vidare, men det är lätt att få tunnelseende när det är skarpt läge så den måste vara synlig. Se till att någon i föreningen kontrollerar skicket på den en gång i månaden.

Hur bemöter man eventuella protester på motionen?


– Om man kan få till en hjärtstartare inom 3 till 5 minuter efter att hjärtstoppet sker ökar chansen till överlevnad något drastiskt. Det är en av de största faktorerna för att få någon att överleva ett hjärtstopp. Samtidigt ökar framkörningstiderna för varje år i Sverige, så man kan inte förlita sig på dem. 

    
Föreningen fick inte köpa hjärtstartare
    
        

Nacka Värmdöposten har skrivit om en samfällighet som ville installera hjärtstartare – men fick avslag i Tingsrätten efter att en medlem överklagade beslutet. Detta trots att stämman hade godkänt åtgärden. Läs artikeln här

    

Hjärtstartare i samfälligheten ökar överlevnadschansen

Mats Höög, specialistsjuksköterska och Utbildningsledare på Falck Academy, säger att det finns många fördelar med att ha en hjärtstartare i samfälligheten. Vid ett hjärtstopp minskar chansen för överlevnad med cirka tio procent för varje minut som går, men med en hjärtstartare nära till hands ökar överlevnadschanserna drastiskt. 

– Det finns för få hjärtstartare ute i samhället, och vid ett misstänkt hjärtstopp är det hjärtstartaren som får igång hjärtat igen. Ju fler hjärtstartare som finns ute i samhället, desto fler kommer att överleva. 

Som förening bör man ha några saker i åtanke. Först behöver man se över vad för typ av hjärtstartare man ska köpa in och vart den ska sitta. Rekommendationen är att den sitter ute i ett skåp som tål både värme och kyla. Det går dessutom att montera den i ett larmat skåp. 

–Larmet uppmärksammar omgivningen att någon har hämtat hjärtstartaren. Larmet kan avaktiveras om man inte vill ha den funktionen. Vissa försäkringsbolag kräver att hjärtstartaren sitter i ett larmat skåp om den placerar i offentlig miljö, säger Mats Höög.

Men det viktigaste är att den är tillgänglig för alla och inte är inlåst. På branschrådet för hjärtstartare kan man läsa mer om olika produkter och vad de ska leva upp till, säger Mats Höög.

– Man kan också kolla om det finns någon form av tilläggsförsäkring vid stöld eller liknande, det finns leverantörer som erbjuder det.

Stort utbud av produkter

Idag går det att köpa en hjärtstartare med elektroder som fungerar för både barn och vuxna, något man bör överväga, menar Mats. 

– I synnerhet i områden där det finns både barn och vuxna, så man inte behöver hamna i det dilemmat att man inte vågar använda den. Idag finns det flera olika märken av hjärtstartare som har funktionen vuxna och barn.

I dag rekommenderar HLR-rådet inte en helautomatisk hjärtstartare, utan en halvautomatisk. Det betyder att man behöver trycka på en knapp för att ge en strömstöt till skillnad från en helautomatisk som ger en strömstöt automatisk. När man väl har en uppmonterad hjärtstartare kan det vara bra att märka upp den med ägarens kontaktuppgifter.

– Då blir det enklare för den som har använt den att lämna tillbaka, eftersom det kan bli ganska stressigt i dessa situationer. 

Vad kan man göra mer som förening?


– Man kan utbilda sig i HLR och hur man använder hjärtstartaren. I bästa fall kanske det finns personer i föreningen som kan detta och kan hålla i en utbildning någon gång om året. Annars finns det företag som jobbar med utbildningar. 

Andra tips?


– Vissa hjärtstartare erbjuder språk på både svenska och engelska. Var noga att kontrollera vilket/vilka språk som finns på den hjärtstartare som ska köpas in.

Bästa motivering till att installera hjärtstartare i samfälligheten?


– Tiden från att en person har fått hjärtstopp till en första strömstöt (defibrillering) med hjärtstartaren som sker ute i samhället ligger idag på mellan 10–11 minuter i snitt Behandlingsmålen för hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige är att en strömstöt ska kunna ske inom 5 minuter. Bara det är starkt argument till att skaffa en hjärtstartare i sitt närområde.

 

Sms-livräddare:

Systemet Sms-livräddare länkas samman av en app för smartphones. När 112 får samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp, går ett larm samtidigt ut till ambulans och frivilliga sms-livräddare som befinner sig i närheten. Några får en karta till den drabbade personen medan övriga sms-livräddare får en karta till närmaste hjärtstartare. Sms-livräddarna tar sig till hjärtstoppsplatsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller räddningstjänst tar över. www.smslivraddare.se.  Registrera den hjärtstartare som köps in i hjärtstartarregistret på www.hjartstarregistret.se, så att den blir synlig för både SOS Alarm och för allmänheten. På hjärtstartarregistret kan man se vart alla registrerade hjärtstartare finns i samhället samt hitta information om dem.

Hjärtstartare i samfälligheten: Tips för en lyckad upphandling

Läs på om hjärtstartare och vad som rekommenderas på HLR-rådets hemsida. Köp en hjärtstartare som fungerar för både vuxna och barn. Tänk på att placera den så att den är lättillgänglig dygnet runt. Det krävs ström om hjärtstartare skall sitta utomhus. Se till att kontrollera startaren cirka en gång i månaden efter installation. Märk upp den med föreningens kontaktuppgifter. Överväg att köpa er hjärtstartare istället för att leasa. Stäm av om ni behöver en försäkring.