Annons

HFD river upp beskedet: Samfälligheter inte momsskyldiga

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika mål slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked – och förklarar att uttaxeringen på medlemmar inte avser en ”transaktion som är föremål för mervärdesskatt.”

– EU-domstolens praxis innebär inte att det finns skäl att anse att uttaxerade bidrag ska vara föremål för mervärdesskatt, säger Mats Anderson, justitieråd i ett pressmeddelande.

– Bidrag som uttaxeras av en medlem i en samfällighetsförening utifrån de andelstal som fastställts för en gemensamhetsanläggning utgör dock inte ersättning för en vara eller en tjänst som föreningen tillhandahåller, skriver HFD vidare.

Enligt Statistik från Skatteverket redovisade landets samfällighetsföreningar in miljardbelopp i moms under 2023. För ingående moms var beloppet cirka 1 miljard kronor, medan utgående moms låg på nära 1,2 miljarder kronor. Samtidigt är antalet momsregistrerade samfällighetsföreningar drygt 6.500 stycken.

”En lättnad”

Cecilia Wendin, ordförande i Påfvelunds Samfällighetsförening, en av de föreningar som drev ärendet i HFD, och som har argumenterat för att samfälligheter inte ska omfattas av moms, menar att det är är lättnad.

– Jag är upprymd. Jag hoppades på en dom i vår favör. Det känns som en seger för många, även för mig. Jag behöver smälta det här lite. Men när jag ser domen så kände jag bara att det var fantastiskt.

– Det jag hade hoppats på var att man också skulle komma fram till att en samfällighetsförening inte är en beskattningsbar person, men så blev det inte. Men jag är givetvis glad över domslutet, men jag är samtidigt konfunderas att man inte bemött argumentet om beskattningsbar person, säger Cecilia Wendin.

Cecilia Wendin, ordförande Påfvelunds Samfällighetsförening.

Läs också: Skatteverket: ”Vi kommer att upphäva vårt ställningstagande”

Martin Jacobsson, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton, ombud för Kärrbacksstrands samfällighetsförening och Farsta Slottshages Samfällighetsförening, säger att domen är en seger för alla samfällighetsföreningar som annars hade behövt hantera moms.

– Vi har inte hunnit läsa eller analysera domen närmare. Men spontant en positiv dom som resulterar i att samfällighetsföreningar normalt slipper hantera moms, och slipper tänka på det. Det är en komplex och krånglig sak. Kassören och alla andra engagerade slipper nu normalt tänka på momshanteringen.

Martin Jacobsson, auktoriserad skatterådgivare.


Vad betyder det här för samfällighetsföreningar i praktiken? 

– Det här betyder att man troligtvis måste ändra i momsredovisningen, och backa tillbaka i tiden. Här måste ju Skatteverket komma ut med tydliga instruktioner. Många föreningar har redovisat moms under en tid, och det här påverkar väldigt många. Men det här innebär inte att alla slipper moms, utan vissa samfällighetsföreningar ska fortfarande vara momsregistrerade och redovisa moms beroende på vilka transaktioner som förekommer i föreningarna. Genom domarna återställs i princip rättsläget som det var före Skatteverket meddelade sitt ställningstagande för två år sedan.   

Var det ett väntat besked? 

– Vi tyckte inte att det fanns någon grund för Skatteverkets ställningstagande, och att praxis inte hade ändrats. Vi tyckte inte att EU-domen var tillämpningsbar. Samtidigt visste vi att det var en bedömningsfråga. Men vi tycker att Skatteverket inte har pekat på något som vägde över för att det skulle bli moms. Och detta bekräftar nu Högsta förvaltningsdomstolen.

”SKV behöver backa från ställningstagandet”

Även Martina Fagerström, ombud för Myrstacken Samfällighetsförening, menar att de ser positivt på domarna. 

– Det känns mycket bra. Det är otroligt glädjande, säger Martina Fagerström, Senior Manager på Svalner. 

Hon menar att Skatteverket nu behöver komma ut med mer information om vad som gäller för samfällighetsföreningar som redan har registrerat sig för moms men som inte borde vara det.

Martina Fagerström - Senior Manager - Svalner
Martina Fagerström, Svalner.

– De kommer behöva säga att deras uppfattning är felaktig. Ibland kan HFD komma med domar, men där SKV ändå håller kvar vid sitt ställningstagande. Men i dessa fall är det så tydligt att deras uppfattning är felaktig. Här kommer de behöva backa på sitt ställningstagande, säger hon och fortsätter: 

– Vi får räkna med att det kommer någon form av uppdatering av deras Rättsliga vägledning , och sannolikt också en riktad skrivelse till föreningarna.

Vad som gäller för de tusentals föreningar som har momsregistrerat sig, och hunnit deklarera moms, är inte skrivet i sten. Först och främst behöver samfälligheten avregistreras ur momsregistret, säger Pia Kjell på Skatteverket. 

– Rent administrativt behöver det ske en avregistrering i momsregistret, och det kommer antingen vi att göra åt föreningen, eller om man som förening vill avregistrera sig direkt, så kan man höra av sig till oss och begära avregistrering, säger Pia Kjell på Skatteverket. 

– Jag har inte hunnit ha någon diskussion med verksamheten internt om hur vi ska gå tillväga med allt kring detta ännu. Vi kommer att gå ut med information via hemsidan, och i vår rättsliga vägledning, säger Pia.

Hur ser ni på ert ställningstagande?

– Ja, vi kommer att upphäva ställningstagandet. Skatteverket hade helt enkelt fel, vilket betyder att vårt ställningstagande kommer att plockas bort. 

Annons

24 KOMMENTARER

  • Hej Gunilla, just nu är frågorna många och svaren få. Vi bevakar frågan och håller er uppdaterade. Förhoppningsvis får vi lite svar från Skatteverket inom kort.

   / Redaktionen

 1. Vad gör vi nu? Ska vi sluta med moms nu? Årets budget är klar för utskick och avgifterna är beräknade med moms?

 2. Ok men vad händer nu. Vi har stämma 6/3 och har skrivit ut debiteringslängderna
  Ska man höra av sig till Skatteverket vi har betalat moms sedan 2022-02 när bestämmelsen kom

 3. Fantastiskt beslut.
  Jag kommer genast att plocka bort betalningen som skulle in till Skatteverket nu den 26/2, lämna in en ny momsredovisning på 0kr, samt avregistrera föreningen från momsskyldigheten.
  Håller tummarna att det går relativt smärtfritt…

 4. Vad många frågor som poppar upp i mitt huvud när det står att vissa föreningar fortfarande ska vara momspliktiga:
  Hur gör man när föreningen både säljer vidare individuellt uppmätt värme och vatten och har hand om gemensamma ytor?
  Är det moms på vidaredebiterad förbrukning av värme och vatten men momsfritt på resterande del av avgiften?
  Medges momsavdrag för allt som hör till momspliktig verksamhet och inget momsavdrag på resten?
  Behöver bokföringen hantera flera kostnadsställen för att lösa detta?

 5. Fantastiskt bra kämpat.
  Vad är rekommendationen?
  1. Göra som Marcus ovan att momsdeklarera 0 kr den 26/2 och sedan avregistrera SF från momspliktighet.
  Eller
  2. Att avregistrera SF från momspliktighet direkt tom 26/2 och då behöver man inte lämna momsdeklaration?

 6. Vår förening fick rejält tillbaka på momsen under halva -22 o -23, eftersom vi installerade laddboxar, undrar hur det kommer att handskas av SKV?

 7. Underbart beslut.
  Rättshaveri av Skatteverket att anse att uttaxeringen skulle momsbeläggas.
  Redan skattade pengar av enskild medlem och ingen vara eller tjänst.

  Utgår från att vi får tillbaka all moms för 2022 och 2023.
  Fint tillskott till underhållsfonden (som omöjligen kunnat fyllas på som vi vill eftersom Masen tog 25% av det)

  Vi har Nabo som sköter allt.
  Vi har fått betala extra för momsredovisningen.
  Det borde vi ju kunna debitera Skatteverket för!

 8. Beslut ifrån NVV, ladda bilen är ju anpassat till att vi var momsskyldiga och därför bara lämnat på erlagt momsfritt belopp…..
  Retrograd regeltillämpning ställer ju till massor av konsekvenser, både praktiska och, i värsta fall ekonomiska. Vi måste få övergångsregler!!!

 9. Naturvårdsverkets jurister granskar just nu konsekvenserna av Skatteverkets beslut att ändra sitt ställningstagande gällande att samfälligheter är momspliktiga. Vår samfällighetsförenings ansökan om utbetalning av beviljade Ladda bilen bidrag har därför pausats av handläggaren i väntan på klargöranden från deras respektive Skatteverkets sida. Det kan ju bli en betydande skillnad i utbetald summa om momsen räknas med eller inte.

 10. Minst tre typer av samfällighetsföreningar finns anser jag
  1. medlemmar av föreningen är endast privatpersoner
  2. medlemmar av föreningen är bostadsrättsföreningar
  3. medlemmar av föreningen är bostadsrättsföreningar och bostadsföretag

 11. Hatten av för dig Cecilia – superbra jobbat!!
  Hur gör vi som hunnit skicka ut kallelse till stämma där uttaxering, budget och långsiktig underhållsplan
  är redovisat utan moms? Blir ju helt andra förutsättningar inkl moms. Planerade stora investeringar 2024
  blir ju betydligt dyrare. Går det att hantera på ordinarie stämma eller måste det bli en extra stämma med de ny beloppen skall klubbas??

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här