spot_img
Annonsspot_img

Nya avgifter för lantmäteriförrättning

Lantmäteriet justerar sina kostnader för lantmäteriförrättning från och med den 1 februari. Det blir bland annat enklare att överblicka kostnaden, samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning.

– De justeringar vi gör innebär att det blir lite lättare för våra kunder att förstå och förutse sina kostnader. Samtidigt behöver vi täcka våra ökade omkostnader, säger Catharina Hökby, tillförordnad chef för verksamhetsområdet Fastighetsbildning. 

Bland annat bantar man antalet timtaxor till två stycken: 800 respektive 1200 kronor i timmen, beroende på vilken kompetens som krävs för Lantmäteriets handläggning.

Myndigheten ändrar dessutom strukturen för grundbeloppet och tilläggsbeloppet för en lantmäteriförrättning som omfattar en eller flera fastigheter. Grundbeloppet höjs till 6.500 kronor från tidigare 3.600 kronor samtidigt som tilläggsbeloppet på 12.000 kronor först blir aktuellt när förrättningen omfattar sex fastigheter eller fler. Det nya grundbeloppet gäller ärenden inkomna efter första februari 2023.