Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ekonomi

Nya avgifter för lantmäteriförrättning

Lantmäteriet justerar sina kostnader för lantmäteriförrättning från och med den 1 februari. Det blir bland annat enklare att överblicka kostnaden, samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning.

– De justeringar vi gör innebär att det blir lite lättare för våra kunder att förstå och förutse sina kostnader. Samtidigt behöver vi täcka våra ökade omkostnader, säger Catharina Hökby, tillförordnad chef för verksamhetsområdet Fastighetsbildning. 

Bland annat bantar man antalet timtaxor till två stycken: 800 respektive 1200 kronor i timmen, beroende på vilken kompetens som krävs för Lantmäteriets handläggning.

Myndigheten ändrar dessutom strukturen för grundbeloppet och tilläggsbeloppet för en lantmäteriförrättning som omfattar en eller flera fastigheter. Grundbeloppet höjs till 6.500 kronor från tidigare 3.600 kronor samtidigt som tilläggsbeloppet på 12.000 kronor först blir aktuellt när förrättningen omfattar sex fastigheter eller fler. Det nya grundbeloppet gäller ärenden inkomna efter första februari 2023. 

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.