spot_img
Annonsspot_img

Momsguiden: Registrera och deklarera moms på Skatteverket

Gå in på Skatteverkets webbplats och ladda ner blanketten “SKV 4620”. Den finns även bifogad längre ner i denna artikel. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. Saknar er förening org-nr måste ni ansöka om detta hos Lantmäteriet för att kunna momsregistrera er. Uppgifterna skickar ni sedan in till Lantmäteriet via post. 

För att vara effektiv kan det vara bra att bifoga ett registerutdrag eller annan handling som styrker att det är en person som företräder föreningen (firmatecknare) som skickar in blanketten till Skatteverket. Det kan exempelvis vara handlingar från den senaste stämman. 

Deklarera fysiskt via blankett

Föreningen kan här välja att deklarera fysiskt och sedan skicka tillbaka papprena till Skatteverket. Rekommendationen är dock att deklarera elektroniskt via Skatteverkets webbplats.

Deklarera elektronisk på Skatteverkets hemsida

Föreningar som föredrar att deklarera elektroniskt måste skicka in en ansökan om att få deklarera elektroniskt. Där ska det framgå vem det är som ska göra momsdeklarationen. Denne person kallas deklarationsombud. Det går att utse vem som helst, exempelvis kassören eller en extern förvaltare, men ansökan måste bevittnas av två personer för att Skatteverket ska godkänna den. 

Deklarationsombudet kommer sedan kunna logga in på skatteverkets webbplats genom BankID och genomföra deklarationen. Klicka här för att anmäla ombud. 

När du loggar in på Skatteverket så möts du av startsidan som ser ut såhär:

Klicka på den period då önskar deklarera under ”momsdeklarationer att lämna in”. När du väl har klickat där så kommer du att behöva fylla i hur mycket föreningen har uttaxerat och även utgående moms, ruta 05 och 10.

Längst ned på samma sida kommer ni få en sammanställning av lämnade uppgifter samt hur mycket ni ska betala eller få tillbaka. I ruta 48 fyller ni i ingående moms, exempelvis om ni har utfört arbete på samfälligheten och fått en faktura från en entreprenör.

När det är gjort så klickar du på ”nästa” och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Slutför deklarationen genom att klicka på ”Skriv under och skicka in” i det sista steget.

Registrera bankuppgifter för återbetalning

Om föreningen har rätt till en momsåterbetalning måste återbetalningen betalas ut till föreningens bankkonto. För det måste samfällighetsföreningen anmäla ett utbetalningskonto till Skatteverket, vilket ska vara föreningens bankkonto. Det är endast den som är behörig firmatecknare som kan anmäla föreningens bankkonto, deklarationsombudet kan alltså inte skicka in dessa uppgifter. 

Om momsdeklarationen resulterar i att föreningen är skyldig moms ska föreningen betala in beloppet till sitt skattekonto. Det kan göras av vem som helst och från vilket konto som helst, så länge betalningen går direkt till föreningens skattekonto.

Skicka in nollad momsdeklaration

Har föreningen inte haft några kostnader eller gjort några uttaxeringar under redovisningsperioden så måste man ändå “nolldeklarera”. Inne i Skatteverkets portal finns det en knapp som heter just så, och genom att klicka på den skickar man automatiskt in en blank deklaration.

Ska moms specificeras på debiteringslängden och uttaxeringen? 

Det finns inga krav på det, men vi rekommenderar att det framgår på både debiteringslängd och uttaxering. Då undviker ni onödiga missförstånd bland medlemmar. Det kan se olika ut, men ett bra upplägg är att helt enkelt specificera den del av uttaxeringen som avser moms på uttaxeringen.

2 KOMMENTARER

  1. Gå in på Skatteverkets webbplats och ladda ner blanketten “SKV 4620”. … Fyll i de uppgifter som efterfrågas.

    Det vore toppen om ni kunde visa ett exempel på exakt hur denna blankett ska fyllas i för en befintlig samfällighetsförening som ska momsregistrera sig.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här