spot_img
Annonsspot_img

Moms i samfälligheter: Vanliga frågor

Moms i samfällighetsföreningar är ett aktuellt ämne för många föreningar. Det kan vara svårt att veta hur man som förening hanterar momsen, och vad som är viktigt att tänka på. Samtidigt ligger en ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden – ett beslut som myndigheten publicerar nästa år. 

Pia Kjell, Rättslig expert i momsfrågor på Skatteverket, svarar på några vanliga frågor som vi har fått under den senaste tiden. 

Momsen påverkar i många fall inte det totala uttaxerade beloppet till medlemmarna, eftersom föreningen får en avdragsrätt för momsen på sina kostnader, säger Pia Kjell. Det finns dock situationer där det kan påverka debiteringslängden, till exempel om föreningen har mycket momsfria kostnader.

– När skattesatsen är 25 procent blir momsen 20 procent av det totala belopp som föreningen får från medlemmen. Det innebär att moms ingår med 20 procent i det belopp som uttaxeras. Det är dessa 20 procent som ska redovisas som utgående moms i momsdeklarationen.

MOMSGUIDE I PRAKTIKEN

Här kan du läsa samfälligheternas momsguide – där går vi igenom steg för steg hur du momsdeklarerar i skatteverkets portal.

Klicka här här för att komma till momsguiden

Det är föreningens utgifter som ligger till grund för de belopp som ska uttaxeras till medlemmarna. Innan det sker, behöver styrelsen upprätta en utgifts- och inkomststat för föreningen. 

– Här har föreningen tagit hänsyn till om de har möjlighet att göra avdrag för ingående moms, det vill säga moms på sina kostnader. 

Går jämnt ut över tid

Om samfällighetsföreningen till exempel har kostnader på 125.000 kronor inklusive moms, betyder det att samma belopp ska uttaxeras på medlemmarna. Samtidigt kommer föreningen ha rätt till avdrag för ingående moms på kostnaden, alltså 25 000 kronor. 

– När föreningen får betalt av medlemmarna genom uttaxering ska föreningen redovisa och betala utgående moms. Eftersom de flesta kostnader som föreningen har innehåller moms som är avdragsgill kommer det över tid att bli ett nollsummespel för många, säger Pia Kjell och fortsätter: 

– Om föreningen skulle ha stora momsfria kostnader blir det inte ett nollsummespel. Alternativt att det kommer att jämna ut sig efter en lite längre tid. Det finns även föreningar som vill fondera större belopp, och uttaxerar detta till medlemmarna. Där finns ingen motsvarande kostnad inklusive moms ännu.

Föreningen behöver inte fakturera

När föreningen beslutar vilket belopp som ska uttaxeras till den enskilde medlemmen, måste föreningen ta hänsyn till  att man ska redovisa utgående moms på det beloppet.

Läs Även: Då får ni ta del av vägbidrag

När det kommer till praktisk hantering är det upp till var och en att avgöra hur betalning till föreningen ska ske.

– Enligt huvudregeln (i 11 kap. 1 §  mervärdesskattelagen red anm.) ska faktura ställas ut av säljaren när köparen är ett annat företag (en beskattningsbar person) eller en juridisk person.

Om köparen är en privatperson behöver säljaren, i det här fallet föreningen, alltså enligt huvudregeln inte ställa ut en faktura. Det finns dock inget hinder för att säljaren ändå ställer ut en faktura.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att föreningen måste redovisa moms på uttaxerat belopp i momsdeklarationen – oavsett om betalningar har skett via fakturor eller inte. Därför kan det vara bra att redan från början skapa en tydlig rutin för momshantering som passar er förening.

Utredning hos Skatterättsnämnden pågår

Någon gång i februari-mars 2023 kommer Skatterättsnämnden att presentera sitt beslut om hur den skatterättsliga frågan ska bedömas.  Ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden finns för att kunna förtydliga svårare skattefrågor. Det handlar ofta om frågor där svaret inte omedelbart kan tydas i lagtext eller praxis. Ett annat syfte med förhandsbesked är bland annat att det ska komma fram prejudikat på skatteområdet. 

Föregående artikel
Nästa artikel