spot_img
Annonsspot_img

Skydda din trädgård från invasiva växter på våren

Har du en trädgård eller planteringar som du vill skydda från invasiva växter? Då är det viktigt att du känner till några de vanligaste hoten på våren. Dessa växter kan snabbt sprida sig och tränga ut de inhemska arterna. Men det finns sätt att bekämpa dem och bevara din trädgårdens biologiska mångfald. Vi har listat några vanliga växter, samt hur du kan bekämpa dem.

Jätteloka

Jätteloka. FOTO: Adobe Stock.

Jätteloka är en hög växt som ursprungligen kommer från Kaukasusområdet i Asien. Växten är känd för sin stora storlek och sina giftiga egenskaper, vilket gör den svår att bekämpa. Jätteloka sprider sig snabbt och tränger ut inhemska växtarter genom att bilda täta bestånd. För att bekämpa jätteloka kan man antingen gräva upp växten för hand eller använda växtskyddsmedel eller kemiska bekämpningsmedel.

Heracleum mantegazzianum

Parkslide

Parkslide, även känd som japansk jätteträdgårdskrasse, härstammar från Japan och Kina. Växten är snabbväxande och sprider sig genom rotskott, vilket gör att den bildar tät vegetation och tränger ut andra växtarter. Parkslide kan bekämpas genom att gräva upp plantor och rotstockar, eller genom att använda växtskyddsmedel eller kemiska bekämpningsmedel.

Fallopia japonica

Kardborre

Kardborre är en växt som finns över hela världen och trivs i fuktiga områden. Växten bildar stora bladrosetter och tränger ut andra växtarter genom konkurrens om ljus och näring. Kardborre kan bekämpas genom att gräva upp plantor och rötter eller genom att använda växtskyddsmedel eller kemiska bekämpningsmedel.

Arctium spp.

Växer det ogräs på taket? Då kan du läsa denna artikel om takbehandling.

Blomsterlupin

Lupin kommer ursprungligen från Nordamerika och är en populär trädgårdsväxt på grund av dess vackra blommor. Men växten sprider sig snabbt och bildar täta bestånd som tränger ut inhemska växtarter. Blomsterlupiner kan bekämpas genom att gräva upp plantor och rötter eller genom att använda växtskyddsmedel eller kemiska bekämpningsmedel.

Lupinus polyphyllus

Vresros

Vresros är en buske som härstammar från Asien och Sibirien. Vresrosen trivs i kustnära områden och sprider sig snabbt med hjälp av frön och rotskott. Vresrosen tränger ut inhemska växtarter och förändrar växtsamhällen. För att bekämpa vresrosen kan man gräva upp plantor och rötter eller använda växtskyddsmedel eller kemiska bekämpningsmedel. Växer numera vilt i Sverige.

Rosa rugosa

Kanadensisk gullris

Kanadensiskt gullris härstammar från Mexiko, södra och östra USA och Kanada. Växten blir mellan 50-200 cm hög, och är mycket anpassningsbar så den kan växa i många olika förhållanden och klimat. Från rötterna kommer giftiga substanser som gör att andra växtliga arter kan trängas undan genom så kallad allelopati.

Solidago canadensis

Jättebalsamin

Jättebalsamin härstammar från Himalaya och trivs i fuktiga miljöer. Växten sprider sig snabbt med hjälp av frön och bildar tät vegetation som tränger ut inhemska växtarter. För att bekämpa jättebalsamin kan man handgräva plantor och rötter eller använda växtskyddsmedel eller kemiska bekämpningsmedel. Kan bli upp till 3 meter hög.

Impatiens glandulifera

Tromsöloka

Tromsöloka är en lökväxt som kommer från arktiska områden i Europa och Asien. Växten sprider sig snabbt och kan bli upp till 4 meter hög! Bildar täta bestånd som tränger ut inhemska växtarter. För att bekämpa tromsöloka kan man gräva upp lökar och rötter eller använda växtskyddsmedel eller kemiska bekämpningsmedel. Förväxlas lätt med jättelokan. I Sverige växer den mest i mellersta Norrland.

Allium victorialis
Fakta:

Det är viktigt att vara medveten om dessa invasiva arter och bekämpa dem för att förhindra deras spridning och bevara den biologiska mångfalden. När du bekämpar invasiva arter är det viktigt att ta hand om resterna på ett lämpligt sätt. Till exempel genom att bränna eller kasta dem på en deponi för att förhindra ytterligare spridning.

När det kommer till bekämpningsmedel är det många som väljer att använda växtskyddsmedel framför olika kemiska bekämpningsmedel. Detta för att växtskyddsmedel ofta är gjorda av naturliga ämnen och anses ofarliga både för människa och miljö.

Se nu till att ta hand om föreningens blomsterängar, diken, trädgårdar och allt annat grönt som ger dig och medlemmarna en härlig tillvaro.

Ytterligare information och bilder på dessa invasiva växter hittar du på www.artfakta.se