Connect with us

Hi, what are you looking for?

Föreningen

Horns samfällighetsförening protesterade – fick rätt

Hastighetsgränsen på den 3 km långa sträckan mellan centrala Västervik och Horns samfällighetsförening ändrades från 70 km/h ned till 40 km/h. Men samfälligheten röt ifrån – och beslutet ändrades, något Västerviks-tidningen var först med att rapportera om.

Horns samfällighetsförening, en av Sveriges största samfälligheter för fritidshus, ligger längst ut på Hornslandet i Västervik. För att ta sig dit behöver man åka cirka 3 kilometer sydost från Västervik Centrum. Vägen, som till stor del omges av skog, fick helt plötsligt nya hastighetsbegränsningar. Det var något som väckte ilska hos boende i området.

Hastighetsändringen kom i samband med att kommunen beslutade att dra ut nya busslinjer och busstationer. Detta till följd av nybyggnation i utkanten av Horns samfällighetsförening. 

–  Plötsligt ändrade man hastigheterna från 70 km/h till 40 km/h, säger Anders Sandström, ordförande i samfälligheten.

Väckte irritation hos boende

Boende som använder vägen dagligen menar att det inte var hållbart med en hastighetsbegränsning på 40 km i timmen, berättar Anders som betonar att en stor del av vägen går genom ett skogsomåde. 

– Folk blev ju galna, vägen är mitt ute i skogen och man satt och körde i 40 km i timmen. Det fixar man ju i 300 meter, men sen blir det jobbigt, säger Anders Svanström. 

Protest lönade sig

Tack vare att samfälligheten, och flera boende i området, protesterade mot beslutet valde Västervik Kommun att backa från det. I dag ligger hastighetsbegränsningen på 60 km i timmen. 

– Ibland måste man strida mot kommunen, säger Anders Sandström. 

Som ordförande i samfälligheten skrev Anders Sandström ett brev till kommunen som belyste medlemmarnas syn på de nya hastighetsgränserna, och varför de borde ändras tillbaka till de ursprungliga hastighetsgränserna. 

– När de fick höra från oss tyckte de väl att ‘okej, nu får vi nog ändra tillbaka’, berättar Anders Sandström, som avvaktade något innan han kontaktade kommunen.

– Flera andra hade nog redan hunnit höra av sig till kommunen, säger han.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.