Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sponsrad artikel

Borrad brunn: Att tänka på innan du borrar ny

Privata vattentäkter försörjer drygt 1,2 miljoner hushåll med dricksvatten i Sverige – där brunnen är central. Men under perioder med låg nederbörd eller ökad vattenanvändning kan brunnar snabbt drabbas av vattenbrist. Genom att borra rätt från början kan du dock minska riskerna för att brunnen ska torka ut. 

Borra brunn
FOTO: Adobe Stock.

En modern djupborrad vattenbrunn är idag den mest pålitliga och säkra källan till vatten, tillsammans med kommunalt vatten, skriver Branschorganisationen Borrföretagen på sin webbplats. Med rätt filtrering går det dessutom att undvika föroreningar som exempelvis gödningsmedel och industriella biprodukter. 

Borrningen sker i två steg: först borrar man och för ner ett foderrör genom jordlagren, som är minst två meter ner i fast berg. Därefter borrar man brunnshålet genom berggrunden tills man påträffar tillräcklig mängd vatten, eller tills man uppnår det dimensionerade djupet för brunnen.

Ska du borra ny brunn?

Vi hjälper dig att få kontakt med lokala och certifierad brunnsborrare i ditt område. Kontakta oss nu på info@samfalligheterna.se så kopplar vi ihop er.

Faktorer att tänka på innan du borrar ny brunn:

  1. Stäm av geologiska kartor eller databaser för att bättre förstå markförhållandena i ditt område innan du börjar borra. Det kan hjälpa dig att undvika problem som saltvatteninträngning eller låga vattenmängder.
  2. Fundera på möjligheten att installera en extra vattenpump i brunnen för att säkerställa en kontinuerlig vattenförsörjning, särskilt om du bor i ett område där vattenflödet kan variera.
  3. Om du har en befintlig brunn, kan det vara en god idé att testa vattenkvaliteten regelbundet. Detta kan utföras genom prover som analyseras i laboratorium, och ger dig information om eventuella föroreningar eller behov av ytterligare filtrering.
  4. Läs Livsmedelsverkets och SGUs broschyr Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten. 
  5. Anlita en certifierad brunnsborrare. Här finns en lista för det.
  6. Ta reda på vilka regler som gäller i din kommun för brunnsborrning.
  7. Ta reda på om du har några skyldigheter/rättigheter gentemot grannar eller förening innan du påbörjar arbetet.
  8. Ta reda på vilka skyldigheter som ligger på dig respektive på brunnsborraren. 
  9. Begär in anbud från flera entreprenörer. Be dem inkludera information om arbetets omfattning, utförande, tid för start och avslutning, eventuella garantier, priset inklusive moms (det är viktigt att den som utför arbetet representerar ett certifierat företag) 
  10. Be entreprenören specificera eventuella kostnader. De som kan uppstå i ett område där det är risk för saltvatteninträngning, inläckage av förorenat ytvatten i brunnen, extra tätning, igenfyllning av borrhålet.

Källa: Borrföretagen, Livsmedelsverket, Svenska Geologiska Undersökningen, SGU

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.