Annons

Relining med rätt förutsättningar – expertens tips

Mikael Ahlroth, grundare av Gaido Consulting AB, har mer än två decenniers erfarenhet inom relining, både som entreprenör och konsult. Hans resa började med en vision att förse  branschen med nödvändig expertis, något som var en bristvara. När det kommer till samfälligheter berättar Mikael att det finns flera utmaningar, bland annat gränsdragning och tekniska hinder. 

– Det är till exempel viktigt att kontrollera huruvida systemet överensstämmer med befintliga ritningar, och i vilket skick stammar befinner sig i. Sedan skapar vi ett underlag för en bra upphandling och hjälper styrelsen med att utvärdera kompetensen hos olika utförare, vilket garanterar att arbetet blir utfört på bästa möjliga sätt.

Boka kostnadsfritt informationsmöte

För allmänna förfrågningar eller bokning av ett kostnadsfritt informationsmöte kan ni kontakta Gaido Consulting på info@gaidoconsulting.se eller 070-773 74 88.

Läs mer på Gaidos hemsida för att boka in möte.

Styrelsens utmaningar

Det finns en del utmaningar man som styrelse måste ha i åtanke när det kommer till relining av avloppssystemet i samfällighetsföreningen. En är gränsdragningen. 

 – Det kan vara lite annorlunda jämfört med flerfamiljshus. Eftersom alla delägare äger sina egna rör, kan det vara svårt att dra gränsen för vad som är föreningens och vad som är samfällighetens avlopp.

En annan är de tekniska förutsättningarna. Förr byggde man husen ovanpå systemet – vilket minskar möjligheterna för ett traditionellt stambyte. 

– Att byta ut ledningarna skulle betyda enorma kostnader för både föreningen och för boende. Relining är egentligen det enda alternativet för många samfällighetsföreningar.

Genom att använda egna kameror i samband med undersökningen får de förstahandsinformation om systemets skick, något som skapar möjligheten att fatta välgrundade beslut om nödvändiga åtgärder direkt på plats. 

– Det handlar ofta om att folk har byggt om sina ledningar, så det kan vara svårt att hitta anslutningspunkter. Då måste vi ta reda på vart man faktiskt kan dra ledningen för att kunna genomföra en lyckad relining. 

Blandade förutsättningar för olika fastigheter

Han lyfter fram ett projekt som han jobbar med idag. Samfällighetsföreningen, som har cirka 60 delägare, består av radhuslängor. Förutom att stora delar av systemet ligger under längorna, måste vissa delar bytas ut. 

– Det är lite blandat skick på rören, det är dessutom blandat material på dem. Sen går det också rör mellan olika huslängor. Det är väldigt varierande kvalitet. Problemen kan också vara väldigt varierande beroende på var man bor. De som bor längst upp märker inte av så mycket, men de som bor längst ner märker det väsentligt mer, säger han och fortsätter:

– Vissa delar som ligger synligt byter vi ut direkt och sen vissa delar blir det relining. Man får göra olika bedömningar beroende på hur förutsättningarna ser ut. Det är sådant vi kikar på i undersökningen, vilken metod som är bäst och vad som passar föreningen bäst. 

En noggrann upphandling tillsammans med en gedigen undersökning är avgörande, menar Mikael. Gaido Consulting fungerar som en förlängd arm för styrelsen, och deras expertis garanterar att arbetet utförs korrekt och inom rimliga kostnadsramar – från början till slut.

– Många gånger finns det en missuppfattning om att anlita en konsult blir dyrare, men i själva verket är det tvärtom. En erfaren konsult har insyn i kostnader, och ser till att föreningen inte betalar mer än nödvändigt. 

– Vi är med hela vägen. Vi är dessutom besiktningsmän inom relining. Så vi är med från början till slut, för att få en så bra helhet på det som möjligt. Att det inte blir halvdant någonstans, utan att det blir korrekt hela vägen i mål. 

Gaido Consultning

Gaido Consulting AB erbjuder en helhetslösning för relining åt samfälligheter med noggrann undersökning, professionell upphandling och projektledning. Med Gaido Consulting vid din sida kan du vara säker på att samfällighetens avloppssystem är i trygga händer.

Läs mer på Gaidos hemsida för mer information.

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.