spot_img
Annonsspot_img

Lokalt och robust reningsverk för avlopp stillar föreningens behov

– Det är inte enkelt att skaffa ett nytt avloppssystem. Det är regler, tekniska utmaningar och ibland svårt att veta vad man faktiskt ska välja. Där är vi med och stöttar styrelsen genom hela processen, säger Lars Lindh, vd på Watersystems. 

Lars Lindh, VD på Watersystems Sverige AB

Sveriges infrastruktur för bland annat avlopp bedöms ha ett årligt investeringsbehov på 31 miljarder kronor, och den årliga investeringstakten ligger runt 20 miljarder kronor. Samtidigt ser vi en växande investeringsskuld, skriver organisationen Svenskt Vatten i sin senaste rapport Investeringsrapporten 2023.

– Att förnya denna infrastruktur kräver inte bara finansiella resurser utan även långsiktiga styrmedel, teknikutveckling och resurser. Svenskt Vatten har försökt kvantifiera detta behov och skattar att det årliga investeringsbehovet motsvarar mer än 18 000–25 000 årsarbeten, säger rapporten.

Men samtidigt öppnar lättnader i lagen upp för större möjligheter till decentraliserade reningsverk. Något som kan vara tacksamt eftersom VA-taxan knappast kommer att sjunka, menar Lars Lindh. 

– Det finns faktiskt en möjlighet för samfällighetsföreningar att välja ett system som passar dem bäst, utan att tvingas in i kommunens ofta kostsamma nät, säger Lars. 

Har du funderingar kring reningsverk? – Här kommer du i kontakt med Watersystems.

Alla samfälligheter måste kunna känna sig trygga i sitt val av avloppshantering. Det handlar om allt från kostnader till teknisk livslängd. Även aspekter som service och jour. 

– Vi lägger ett väldigt stort värde i både kvalitet och pålitlighet, säger Lars Lindh, och framhäver vikten av lokal produktion och korta leveranstider, vilket inte bara gynnar svenska kunder utan även bidrar till en flexibel och snabb service till kunderna.

Men det är inte bara service och effektivitet som är Watersystems signum. Företaget har utmärkt sig med sina betongbaserade reningsverk. En robust lösning som är resistent mot  påfrestningar som svenska väderförhållanden och grundvattennivåer kan orsaka. 

– Våra reningsverk är designade för att hålla i 70 år, förklarar Lars.

Med robusta reningsverk som passar alla typer av samfälligheter, oavsett förutsättningar och förhållanden, erbjuder företaget en säker och tillförlitlig produkt, som med rätt service och underhåll håller i generationer. Förutom att erbjuda en robust och miljövänlig produkt, står Watersystems AB också ut med sin serviceorganisation. 

– Vi har en livstidsgaranti på våra reningsverk om man tecknar ett serviceavtal med oss. Det betyder att vi inte bara installerar ett reningsverk, vi ser till att det fungerar över tid, förklarar Lars. 

FAKTARUTA:

För mer information om Water Systems AB och deras tjänster, besök deras webbplats.

Watersystems Sverige AB är ett svenskt bolag som specialiserar sig på reningsverk. Bolaget levererar reningsverk i storlekar från 1 hushåll till ca 200 hushåll. Företaget har sitt ursprung  i Tranås Cementvarufabrik AB som startade 1958, kända för sin produktion av betongvaror riktade mot enskilda avloppslösningar. Med en dedikerad styrka på 18 anställda och en årlig omsättning på ca 70 miljoner kronor står Watersystems Sverige AB på en stabil grund av erfarenhet och kompetens. Samtliga WSB Clean minireningsverk produceras i Tranås, där företaget fortsätter att utveckla och förbättra sina system för att möta morgondagens utmaningar.

Läs också: Bidrag för samfälligheter, för att förnya avloppssystem

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.