spot_img
Annonsspot_img

”Det är inte alltid enkelt att hantera”

Behovet av att möta det växande gapet mellan antalet elfordon och tillgången till laddning är påtagligt. En del av lösningen ligger i samfälligheter. Nicklas von Schrenck, försäljningschef på Wattif, berättar att han ser fram emot Samfällighetsdagen och betonar vikten av att utbilda styrelsemedlemmar i frågor som rör elbilsladdning.

–Det ska bli spännande att möta styrelsemedlemmar och diskutera hur vi kan hjälpa dem att hantera sina utmaningar när det kommer till elbilsladdning, säger Nicklas.

Teknikutveckling, klimatmål och företags miljövänliga initiativ har alla bidragit till att elbilar blivit populärt så snabbt, säger Nicklas. Trots den positiva utvecklingen står samhället, och särskilt styrelsemedlemmar i samfälligheter, inför utmaningar när det gäller elbilsladdning och infrastruktur 

– Det är bristen på tillgängliga laddningsstationer som utgör ett av de största hindren. Den befintliga infrastrukturen växer inte i takt med den snabbt växande flottan av elfordon, vilket gör det svårt för ägarna att hitta tillgängliga laddningsalternativ. Detta innebär att efterfrågan på elbilsladdning i hemmet fortsätter att öka – och har en stor påverkan på samfälligheter.

Samtidigt sätter faktorer som ekonomi käppar i hjulet. Som samfällighet finns det ofta mycket att ta itu med, vilket leder till att elbilsladdning ofta hamnar längre ned än önskat på prioriteringslistan.

Nicklas von Schrenk, Wattif.


Samtidigt är det mycket man behöver stämma av innan man går vidare med att installera laddningsboxar. 

– Frågor som support, service, debitering och drift uppstår. Det är inte alltid enkelt att hantera dessa i föreningen, förklarar Nicklas.

För att tackla dessa utmaningar hjälper Wattif föreningar med att installera laddstationer på föreningens mark genom ett upplåtelseavtal, liknande det som krävs för att installera en parkeringsautomat. Denna långsiktiga lösning möjliggör även utbyggnad av infrastrukturen i framtiden om behovet ökar.

Dessutom tar Wattif ansvar för drift, underhåll av anläggningen och dygnet-runt-support, vilket minskar bördan för föreningen och garanterar en problemfri upplevelse för användarna, berättar Nicklas.

– Vi ser detta som ett långsiktigt samarbete med möjligheten att utöka vid behov. Dessutom tar vi hand om drift och hela anläggningen för att göra det så enkelt som möjligt för föreningen att erbjuda elbilsladdning. 

Läs även: Momskravet kan ge klirr i kassan – men inte för alla föreningar

Utställare: Wattif
Bildbeskrivning

Om du redan nu vill få mer information om Wattif EV och lyfta upp frågan på prioriteringslistan kan du kontakta Nicklas von Schrenk på e-post: nicklas.vonschrenk@wattifev.com.