Annons

Träffa Vägfas på Samfällighetsdagen

Kan du berätta lite om Vägfas?

Programmet Vägfas är ett system för enkel administration av väg- och samfällighetsföreningar. I snart 17 år har vi jobbat med att göra livet enklare för styrelsen i samfälligheten, genom att från grunden ha skapat programmet som idag 950 föreningar använder som sitt dagliga IT-stöd.

Varför borde man komma och tala med er på Samfällighetsdagen?

Genom att använda Vägfas kan styrelsen fokusera på de viktiga frågorna i föreningen. Administratörerna frigör värdefull tid och tack vare en strukturerad systemstödd hantering. Med hjälp av Vägfas blir också överlämning betydligt enklare i samband med personalförändringar i styrelsen.

På Samfällighetsdagen ser vi fram emot att berätta mer om vad Vägfas gör för våra föreningar runtom i Sverige. En sak vi vill trycka på är bland annat hur viktigt det är att bygga bort personberoenden i de administrativa rutinerna i styrelsen.

Vad ser ni mest fram emot på Samfällighetsdagen?

Samfällighetsdagen är ett perfekt tillfälle för oss att få lyssna på styrelsens inspel, tankar och idéer. Då vi utvecklar Vägfas utifrån samfälligheters specifika behov, är det såklart väldigt viktigt för oss för att få input på nya och bra funktioner som vi kan implementera till nytta både för nya och befintliga kunder.

Exempel på några funktioner i programmet.

Någon kuriosa att bjuda på?

Vägfas föddes på Blidö i Stockholms skärgård. De två grundarna Anders och Stefan var hel- och halvårsboende ute på Blidö, båda sedan tidigare småföretagare och entreprenörer inom IT och tillverkning. Stefan var aktiv i den lokala vägföreningen, och såg att behovet av ett specialanpassat program för skötseln av föreningen var stort. Det var mycket Excelfiler, papper och manuellt jobb. Tillsammans tänkte de att här finns en möjlighet att förenkla livet för landets alla samfälligheter, och om inte annat för sig själva. Detta var startskottet för Vägfas!

Snart fullbokat – skaffa din biljett till Samfällighetsdagen här!

Annons