Connect with us

Hi, what are you looking for?

Samfällighetsdagen

Samfällighetsdagen: IMD och Laddstolpar

Kort snack med Fredrik Arvedal på Home Solutions som är utställare på Samfällighetsdagen. Läs mer om Home Solutions så du kan förbereda ditt besök i montern på plats.

Kan du berätta lite om Home Solutions?

Home Solutions har marknadens tryggaste och modernaste digitala fastighetssystem. Vi levererar individuell mätning och debitering (IMD) ifrån laddstationer, motorvärmare, vatten, el och värme.
Idag samlar vi in över 4,5 miljoner mätvärden varje dygn in i vårt system. Vi har mätare och sensorer uppkopplade runt om i hela världen men främst i bostadsfastigheter i Sverige. Föreningar förvaltade av Bl.a. HSB, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SBC, Nabo med flera.

Varför borde man komma och prata med er på Samfällighetsdagen?

Vi har jobbat fram en lösning till samfälligheter att kunna investera i laddstationer utan att ändra anläggningsbeslutet. Vi är återförsäljare av Laddstationer från KEBA vilka är en av Europas största leverantörer av laddstationer. KEBA har egen tillverkning i Österrike av både hård- och mjukvara. Dessa laddstationer är mycket driftsäkera och kräver inte någon molntjänst för lastbalansering, vilket i sin tur skapar en billig driftkostnad.

Vi hjälper även många samfälligheter med IMD lösningar som både kan sänka kostnader, skapa rättvisa och minska föreningens förbrukning

Vad ser ni mest fram emot på Samfällighetsdagen?

Att kunna hjälpa samfälligheter att investera i laddstationer trots utmaningar med anläggningsbeslut.

Vad visste vi inte om Home Solutions?

För över 22 år sedan grundades Home Solutions av ett samarbete mellan HSB och Vattenfall. HSB tog en framåtblickande approach och identifierade potentialen i att digitalisera fastigheter, vilket skulle erbjuda en smidig lösning för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och liknande.

Träffa Fredrik på Samfällighetsdagen – Skaffa din biljett här.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.