Connect with us

Hi, what are you looking for?

Samfällighetsdagen

Träffa Svensk Röranalys på Samfällighetsdagen

Jonas Alkesjö har jobbat i många år på Svensk Röranalys och är en av personerna som vi får träffa på Samfällighetsdagen.

Kan du berätta lite om Svensk Röranalys?

Vi har arbetat med relining i många år och har hela tiden utvecklat vårt sätt att arbeta. I dag kallar vi vår metod för Step by Step och vi liknar den med traditionellt stambyte då båda metoderna handlar om att bygga upp en ny stam bit för bit. Skillnaden är att vi inte behöver riva ut det gamla röret – utan bygger nytt i gammalt. Det blir minimalt med både avfall och störningsmoment och en betydligt lägre kostnad än vid traditionellt stambyte.

Varför borde man komma och prata med dig på Samfällighetsdagen?

Förutsättningarna ser annorlunda ut för en samfällighet jämfört med exempelvis en bostadsrättsförening. Det är fler intressenter och fastigheter inblandade i ett projekt och således fler att ta hänsyn till. Vi har märkt en ökad efterfrågan från samfälligheter och vi bedömer att underhållet många gånger är eftersatt. Vi berättar gärna mer om hur en relining går till, vad styrelsen ska vara uppmärksam på och hur problem kan lösas.

Vad ser Svensk Röranalys mest fram emot på Samfällighetsdagen?

Jonas Alkesjö, Mikaela Widsing och Jörgen Åkerman träffar du på Samfällighetsdagen.

Möjligheten att få informera om våra olika servicetjänster, serviceavtal och paketlösningar.  

Någon kuriosa att bjuda på?

Kuriosa vet jag inte, men låt mig börja med ett hett tips! Genom att regelbundet utföra stamspolningar, helst vart femte år eller oftare, ökar livslängden på rören och kostsamma vattenskador och försäkringsärenden kan undvikas.

Ta chansen att träffa Svensk Röranalys på Samfällighetsdagen – biljetter skaffar du via denna länk.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.