spot_img
Annonsspot_img

Vad är egentligen Lantmäteriets roll i samhället?

En annan viktig roll för Lantmäteriet var att skapa ordning och reda när det gäller fastighetsgränser, fastighetsägande och skötsel av gemensamma anläggningar (samfälligheter) Det är viktigt att lätt kunna ta reda på vem som äger en fastighet och därmed lättare att köpa och sälja fastigheter. En köpare ska också kunna se vad den som äger en viss fastighet är ansvarig för själv och vad som ska skötas av en samfällighet som fastigheten har en andel i. I länder där denna ordning inte finns kan det krävas stora utredningar för att bevisa att man äger en viss fastighet och har rätt att sälja den.

Historiskt sett har Lantmäteriet alltså spelar en viktig roll för Sveriges ekonomiska utveckling och att vi har en fastighetsmarknad där det är lätta att köpa och sälja fastigheter. Men hur agerar egentligen Lantmäteriet idag? En elak tolkning är förstås att Lantmäteriet idag främst är ett monopol som utnyttjar sin ställning för att ta hutlöst betalt för olika åtgärder. Ser man på Lantmäteriets hemsida så kan man till exempel läsa att det kan kosta över 100 000 kr för att ändra vad som ingår i en gemensamhetsanläggning.     

Är det en snabb teknisk utveckling i ett samhälle är det oftare motiverat att ändra vad som ingår i en gemensamhetsanläggning. Ett typexempel är att när allt fler skaffar elbilar så behöver det skapas laddningsmöjligheter. I ett typiskt anläggningsbeslut står att en samfällighetsförening i ett småhusområde ska tillhandahålla garageplatser och parkeringsplatser. Det allra bästa vore i en situation som denna att Lantmäteriet fattade ett övergripande beslut att om det står att en samfällighetsförening ska tillhandla garage/parkering så ingår att de kan besluta om att skapa laddmöjligheter. Det ska inte behövas att varenda förening ändrar sina anläggningsbeslut – eller får vänta på ett domstolsbeslut. Ett lantmäteri som främst tänker på sina egna intäkter kommer dock inte att vara beredd att fatta ett sådant övergripande beslut. 

Inte minst när vi nu står inför en grön omställning – och där det t ex kan vara aktuellt att sätta upp solceller på garagetak eller göra andra insatser för att producera egen el – så är det särskilt viktigt att Lantmäteriet ligger steget före och tydliggör vad en samfällighetsförening får göra, även om detta inte nämns explicit i anläggningsbeslutet. Sen krävs självklart majoritetsbeslut på en föreningsstämma för dessa åtgärder, men har Lantmäteriet sagt att det är tillåtet ska föreningen inte behöva oroa sig för att någon överklagar med en utdragen rättsprocess som följd.

Vill du vara krönikör i Samfälligheterna? Kontakta oss och berätta om dig själv och vad du vill skriva om.