Connect with us

Hi, what are you looking for?

Samfällighetsdagen

Träffa TOPAS Vatten på Samfällighetsdagen

Om exakt en vecka kommer du som besöker Samfällighetsdagen träffa utställarna TOPAS Vatten, som är ett företag med lång erfarenhet av avloppslösningar.

Berätta lite mer om TOPAS Vatten?

Topas Vatten AB är ett av branschens äldsta och mest välrenommerade företag inom avloppsrening. I över 20 år har vi levererat förstklassiga avloppslösningar till allt från enskilda hushåll till samfälligheter och kommunala huvudmän. Topas reningsverk var det fabrikat som presterade allra bäst i Länsstyrelsens stora utvärdering av minireningsverk för enskilda avlopp. Lägg till det en av branschens mest välutbyggda serviceorganisation med ett koncept som erbjuder fullständig trygghet för installatören, fastighetsägaren och miljön.

Vill du veta mer om TOPAS VATTEN, kan du ladda ned deras företagsbroschyr här.

Varför borde man komma och prata med er på Samfällighetsdagen?

För att få ökad kunskap om gemensamma lösningar för avloppshantering inom samfälligheten vilket ger en minskad miljöbelastning på närområdet samt förenklar för varje enskild medlem i en samfällighet. En gemensam avloppslösning höjer dessutom värdet på de fastigheter som ingår i föreningen.

Vad ser ni mest fram emot på Samfällighetsdagen?

Att träffa medlemmar från samfälligheter och visa på möjliga vägar att lösa avloppsfrågan på ett kostnadseffektivt sätt med en minskad belastning på miljön.

En anläggning i en samfällighet för motsvarande 160 pE
Spännande nyheter på gång?

En nyhet för i år är lanseringen av vår nya produktlinje av reningsverk för BDT-vatten. Tekniken baseras på MBBR-teknik och har utvärderats i fält i mer än 2 år med mycket goda resultat. BDT anläggningar finns nu för enskilda hushåll upp till mindre samhällen och samfälligheter.

Här kan du se hela programmet och köpa biljetter till Samfällighetsdagen.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.