Annons

Kassörsrollen mer än deklarationer och bokföring

Men det är inte meningen att kassören ska grotta ner sig i redovisning eller andra rena bokföringstekniska uppgifter, menar David Walman på Rävisor. Istället ska kassören fokusera på framtiden. 

– Det gäller att ha ett bra kikarsikte som kassör, säger David Walman på Rävisor, och syftar på att man måste syna framtida kostnader kopplade till bland annat underhåll.

Klicka här för att kontakta David och prata ekonomi.

Kassörens främsta uppgift är att planera för kommande underhåll och kostnader. Genom att planera hur pengarna ska användas kan föreningen prioritera projekt och underhållsarbete – och undvika ekonomiska överraskningar. 

– Den främsta uppgiften är att ha en strategi för hur föreningen ska bekosta allt som kan tänkas dyka upp i framtiden. Man kanske behöver en kassa för eventuella oförutsedda händelser, till exempel. Men då måste man som sagt planera för det, och det är kassörens uppgift att ta höjd för det. 

Uppgifter som löpande bokföring och deklarationer till exempelvis Skatteverket bör man istället lägga ut på en extern leverantör. Då frigörs både tid och energi till det som faktiskt är viktigt. 

–  Man behöver inte vara bokföringsteknisk för att vara kassör. Tjänster som årsredovisning, bokföring och deklarationer kan man köpa in så allt blir korrekt. Kassören ska fokusera på det planerade och löpande. 

Kassörens roll är att ha koll på ekonomin idag och den är inte resultatorienterad, utan det är som privatekonomin, menar David. Pengar som kommer in ska täcka pengar ut. Även om föreningen tekniskt sett visar ett positivt resultat betyder det inte att ekonomin är i balans.

Hjälp med revision eller rådgivning? Få en offert med fast pris direkt via denna länk.

Planera in kostnader och ha koll på underhållsplanen

Man måste se till att planera in alla kostnader som kan drabba föreningen i framtiden. Stormen Hans, som svept in över landet och orsakat mycket skador på infrastrukturen, är ett exempel på när en stridskassa kommer till användning. Om föreningen har vägar som är extra utsatta vid extremväder kanske det är läge att ta höjd för det i underhållsplaneringen, menar David. 

– Sätt ut alla typer av kostnader förknippat till underhållet, och sätt sedan en prislapp på det. Då ser man redan nu att man kanske behöver ta ett lån om tio år. Eller om man behöver tänka om kring avgiftsnivåer. Kassörens roll är mer att räkna baklänges än att föra bok, helt enkelt. 

Som styrelse måste man till exempel veta om att man klarar av en oförutsedd händelse, annars hamnar både kassören och föreningen i kläm, säger David. För att klara av det måste det underliggande arbetet, det vill säga underhållsplanen, vara ordentligt utfört. 

– Vet man inte om vad man har för utgifterna så blir det väldigt svårt för kassören att planera. Vad kan hända i fastigheten och vad krävs för att återställa anläggningen om det värsta sker, till som med stormen Hans nu. Man måste kontrollera att man har täckning ifall det värsta händer, och gör det inte det så måste man säkerställa att det finns någon form av skydd. 

Kontaktuppgifter:
info@ravisor.se
010-4103880

David kan du träffa på Samfällighetsdagen!

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.