spot_img
Annonsspot_img

Det här försöker ditt vatten säga dig – då måste du agera

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken som rostbruna och svarta beläggningar på porslin. Det indikerar ofta ett högt metallinnehåll, framförallt järn och mangan, något som kan påverka vår hälsa, särskilt hos små barn. Samtidigt kan de materiella skadorna kan resultera i betydande kostnader för att byta ut installationsmaterial och värmesystem.

Vattenhårdhet och dess konsekvenser

Vitgrå beläggningar på rostfria ytor, duschväggar och blandare kan vara en konsekvens av hög vattenhårdhet, vilket vanligtvis beror på förhöjda halter av kalcium och magnesium. Även om vattenhårdhet inte är hälsoskadlig, påverkar den värmeöverföringen negativt och kan öka värmekostnaderna betydligt. Dessutom kan det orsaka att man behöver byta ut installationsmaterial och värmesystem i förtid. 

FOTO: Adobe Stock.

Hälsorisker

Grön till blå avlagringar på munstycke och porslin indikerar oftast höga halter av koldioxid, vilket resulterar i surt och aggressivt vatten. Det kan medföra stora materiella skador och höga kostnader. Hälsomässigt kan höga kopparhalter störa tarmkanalen, vilket kan leda till akuta problem som diarréer och kräkningar hos barn och vuxna.

Gult missfärgat vatten tyder på närvaron av humösa ämnen och kan indikera otäta vattentäkter. Det kan leda till mikrobiell tillväxt och produktion av hälsoskadliga kväveföreningar. Höga nivåer av kväveämnen som ammonium, nitrit och nitrat kan också förekomma.

Erbjudande för samfälligheter:

Just nu får Samfälligheter 50 procent rabatt vid beställning av fullständig vattenanalys. Uppge koden VATTEN2023 vid beställning.

Besök Aqua Expert för att ta del av erbjudandet.

Dålig lukt och smak

Flera ämnen kan orsaka lukt och smak i vattnet. Svavelväte är en vanlig bov, känd för sin karakteristiska lukt av ”ruttet ägg”. Detta påverkar både hälsan och skapar en oestetisk miljö. Svavelväte skadar varken installationer eller lämnar avlagringar i större mängder. Det krävs en vattenkontroll för att identifiera problematiken.

Grumligt vatten

Oftast beror det på förhöjda metallhalter, eller när vattentäkten innehåller lerpartiklar och flytsand. Dessa partiklar är små och svåra att hantera, vilket kan skapa utmaningar för vattenbehandlingen.

Osynliga hot och vattenanalys – farligast

De mest farliga hoten är de osynliga hoten. Bakterier, kväveföreningar, bly, arsenik och radon. Därför är det viktigt att alltid utföra en ackrediterad vattenanalys från ett pålitligt laboratorium. Förorenat brunnsvatten kan ha betydande konsekvenser både för hälsan och materiellt. Att investera i ett filtersystem kan vara en värdefull lösning för att säkerställa en hälsosam och ren vattenförsörjning. 

Vad försöker vattnet säga dig?

Järn & Mangan: Orsakar missfärgningar och avlagringar som kan kräva ledningsbyten i förtid.
Surt vatten: Orsakar korrosion och kan leda till materiella skador.
Svavelväte: Kan vara luktförorsakande och leda till korrosion i vattensystemet.
Hårt vatten: Medför beläggningar och kan förkorta livslängden på hushållsmaskiner.
Ytvatten: Kan innehålla organiskt material som påverkar vattenkvaliteten.
Nitrat, Arsenik, Uran: Skadliga ämnen som kan vara hälsopåverkande.
Radon i vattnet: Radioaktiv gas som kan vara hälsorisk.
Omvänd osmos: En lösning för att ta bort föroreningar.
Bakterier: Kan vara hälsopåverkande och kräver rening av vattnet.


Besök Aqua Expert för att läsa mer