Annons

Christian Postolovski

Artiklar av skribenten

Sakägare vid överföring av andel i samfällighet – vad gäller?

Den som är taleberättigad vid lantmäteriförrättningar benämns sakägare. Med sakägarställningen följer såväl rättigheter som skyldigheter i förrättningen.