Annons

Slipp oron över vattenkvaliteten: kontrollera vattnet regelbundet 

För styrelsen som förvaltar en gemensam brunn är ansvaret omfattande. Kvaliteten på dricksvattnet är av yttersta vikt – skulle det inte uppfylla nödvändiga standarder kan det leda till negativa konsekvenser för både människor och tekniska anläggningar. Konsekvenser som kan innebära betydande kostnader för föreningen och som kan skapa obehag för de drabbade.

I Sverige är vi ganska bortskämda med god vattenkvalitet. Att vattnet som rinner ur kranen är hälsosamt tar många för givet. Men för styrelser som ansvarar för gemensamma brunnar, vilka förser medlemmar med dricksvatten, är det viktigt att kontinuerligt kontrollera vattenkvaliteten för att försäkra sig om att vattnet inte bara är rent, utan också fritt från hälsorisker. 

Dricksvattenföreskriften, som är det styrande dokumentet framtaget av Livsmedelsverket, spelar en central roll för styrelser som hanterar gemensamma dricksvattenbrunnar. 

Dokument specificerar de krav som måste uppfyllas för att säkerställa en säker och hälsosam vattenförsörjning. Eftersom de flesta styrelsemedlemmar sällan är experter inom vattenfrågor gäller det att fokusera på det man kan sköta – regelbunden och noggrann kontroll av vattenkvaliteten. 

Beställ vattenanalys med 50% rabatt med koden: Vatten2023

Hur ofta behöver du göra en vattenanalys?

Hur ofta du behöver göra en vattenanalys skiljer sig beroende på hur stor din anläggning är, vilka anslutningspunkter som finns, och om du klassas som både producent och tillhandahållare av dricksvatten. Undersökningarna ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat för analys av dricksvatten

– Vi brukar säga att det är bättre att vara på den säkra sidan och kanske göra en extra vattenanalys. Vi hjälper ofta till när kunden är osäker och kan ge rekommendationer just efter den specifika anläggningen, säger Rolf Mastenstrand. 

Att gå runt och oroa sig för vattenkvaliteten och behöva lyfta problemet på varje styrelsemöte är inte hållbart i längden. Rolf Mastenstrand rekommenderar att införliva ett systematiskt arbete med föreningens dricksvatten, så styrelsen kan vara trygga i att föreskrifterna följs och att medlemmarna kan känna sig trygga med kvaliteten på vattnet. 

– Det är bra att regelbundet göra vattenanalyser, och att sätta upp ett schema för det. Ett sådant schema bör innehålla var testerna tas, vad man testar för, samt när testerna ska ske. Vi brukar hjälpa föreningen att ta fram en plan som passar just dem, säger Rolf Mastenstrand. 

Ibland är det enklare att tala direkt med en lokal expert – kontakta oss på Aqua Expert här.

Olika krav beroende på storlek

Antalet medlemmar i föreningen återspeglar inte alltid antalet faktiska boende eftersom några är permanentboende medan andra använder fastigheten som fritidshus. Dessutom kan ett hushåll bestå av flera boende. Livsmedelsverket föreslår att man kan räkna antalet försörjda personer som ett genomsnitt per kalenderår. För fritidsboenden, där antalet försörjda personer ofta är okänt, kan man använda en schablon på 2,5 personer per hushåll under en månad varje år.

– Det är egentligen samma bestämmelser som kommunen följer. Det finns ett maxvärde på olika ämnen som får förekomma i vattnet, och skulle vattenprovet överskrida det så måste det åtgärdas, till skillnad från enskilt vatten. Det här är vanligt att man missar, säger Rolf Mastenstrand på Aqua Expert. 

Kommer du inte ihåg när ni gjorde er vattenanalys senast? 

Kontakta oss så hjälper vi er att följa föreskrifterna. Du som läser Samfälligheterna får även 50% rabatt på dina vattenanalyser med koden: Vatten2023 på www.aquaexpert.se 

Annons

Artikeln är producerad av Samfälligheterna eller annonsör och är ett sammarbete mellan Samfälligheterna och annonsör, och är ej en redaktionell artikel.